تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

اطلاع از اطلاعات مشتری قبل از ویزیت

 

Satelliteداشتن اطلاعاتی در خصوص آخرین مانده مشتری با استعلام چک های برگشتی مشتری و اطلاع از آخرین خرید و تاریخ خرید وی قبل از ورود و شروع ویزیت لازمه یک ویزیت موفق است. نرم افزار زرین آخرین اطلاعات مشتری را با صورت آنلاین در اختیار بازاریابان قرار می دهد.