تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

 

یک راهکار جامع پشتیبانی چند سطحی از اطلاعات در سطح شعبه و ستاد را پیاده میکنیم که امکان پشتیبان گیری اطلاعاتی در یک زمان در چند مکان جغرافیایی امکان پذیر می کنیم نکته ای که حائز اهمیت است و ارتباطات انلاین و افلاین را برای هر کدام از مشتریان به فراخور امکانات و منابع وی پیشنهاد میکنیم.
در خصوص امنیت اطلاعاتی نیز با توجه به استفاده از تکنولوژی های همچون بانک اطلاعاتی جدید سرویس های اطلاعاتی و سرویس های امنیت داده و کد گزاری اطلاعاتی روی داده های حساس دسترس را به اطلاعات برای مشتریان ممکن نموده و به آنها جدیدترین متدهای کاری را ارائه می دهد.