تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ | چت مستقیم با کارشناس فروش:

امکان ارسال پیام به بازاریابان و جوابدهی به پیام ها

images (26)

مدیرهای پخش امکان ارسال پیام به بازاریابان را به صورت خصوصی وعمومی دارند که در صورت ارسال پیام به آن ها امکان پاسخگویی بازاریابان به مدیریت در برنامه مرکزی سرور و برنامه سفارش گیری وجود دارد.