تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

شیوه محاسبه سود واقعی در پخش | قسمت دوم

در قسمت دوم محاسبه سود و زیان در خدمت شما هستیم. در قسمت اول گفتیم که 10 باکس ازکالایی را با هدیه ازشرکت خریدیم , 10 باکس را به ما هدیه دادند و این کالا را با هم دیدیم , حالا ما این را مثلا در تاریخ 8.1 میزنیم که بررسی کنیم و دوباره بتوانیم ببینیم.

100 باکس از این کالا را ما به فی 1000 خریدیم و 10 باکس هم شرکت به ما هدیه داده است .حالا موضوع این است که ما می خواهیم این کالا را فعلا بفروشیم .برای این که قیمت فاکتور را دربیاوریم , گفتیم که این کالا 909 درامده است .حالا ما می خواهیم یک روز بعد ازاین مثلا در تاریخ 8.2 به اقای عباسی این جنس را بفروشیم.

کالا را انتخاب می کنیم.ببینید 110 عدد موجودی داریم.ما روی 101 می خواهیم بزنیم.چرا این عدد را انتخاب کردیم؟به این خاطر که بیشتر برنامه ها زمانی که میانگین قیمت را درمی اورند , یک 100 تای هزاری دارند و یک ده تای صفر که میانگین اینجا 909 می شود. ولی عملا زمانی که محاسبه سود و زیان می شود , این دچار مشکل می شود. به این دلیل 101 را انتخاب کردیم که 100 عدد ان هزاری حساب میشود و یک عدد ان صفری, ولی در این برنامه کاملا 909 محاسبه میشود.ما این کالا را 910 می فروشیم و این را در لحظه اول ثبت می کنیم .این کالارا با همین شرایطی که موجود است ثبت کردیم.

حالا سود فاکتور شماره 40 را میبینیم. اینجا میبینید که عملا سود فاکتور 40,101 تا بوده و چون رقم را اگر شما دقیقا تقسیم کنید و بخواهید بررسی دقیقی داشته باشید ما اینجا حساب می کنیم. ما قبلا 100 هزار دادیم و این را تقسیم بر 110 باکس کردیم .هر کالا این مقدار909.0909درمی اید.حالا ما این را منهای 910 که فروختیم می کنیم و عملا سود رقم 0.9090 - می شود. حالادر 101 ضرب کنیم سود رقم 91.81 می شود یا اگر گرد بشود 92 یا همان 91 و اینجا شما میبینید که عملا سود خالص را 91 حساب کرده, در ماشین حساب هم محاسبه کنید, همین اتفاق می افتد و برنامه هم همان 91 را محاسبه کرده است.
در قسمت های بعدی لطفا با ما باشید.