تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

شاخص ترین تفاوت شرکت های بازرگانی با شرکت های پخش در مدیریت توزیع کالا می باشد. فرآیندی که تمامی تلاش ها و فعالیت های قبل خود را به ثمر می رساند. تحویل کالا از انبار به مشتریان در سطح مناطق مسیر بندی شده در کوتاه ترین زمان و با بهینه ترین هزینه از مهمترین فرآیندهای فروش و توزیع کالا به شمار می رود. بر این اساس تعریف تیم های پخش، ناوگان توزیع، منطقه و مسیر بندی هوشمند، زمانبندی توزیع و کنترل بر اجراء آن از جمله موارد حیاتی می باشد.

۱امکان صدور سند حواله فروش.

۲تخصیص تیم پخش به منطقه و مسیر.

۳امکان ثبت سند توزیع برای هر راننده و موزع و تخصیص فاکتورهای توزیع نشده در هر سند.

۴ثبت شماره سند توزیع به صورت اتوماتیک.

۵امکان چاپ سند توزیع، سند حواله فروش و گزارش تیم پخش.

۶امکان تنظیم تولید اتوماتیک سند برگشت حواله فروش.

 

توضیحات بیشتر…