تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

مدیریت فروش و توزیع مویرگی چرخ گرداننده شرکت های پخش می باشد. از جمله محورهای اصلی این چرخ حیاتی توانمندی در طراحی و تبیین سیاست گذاری های فروش در حوزه مشتریان، فروشندگان، قیمت گذاری، تخفیفات و جوایز متنوع و کنترل بر نحوه اجراء صحیح آن در راستای رسیدن به اهداف مدیران شرکت می باشد. گروه زرین سعی نموده با بهره گیری از آخرین روش ها و تجربیات بزرگان و فعالان صنعت پخش در کشور دسترسی مدیران را به قابلیت طراحی های گوناگون سیاست های فروش و توزیع گسترده تر نماید.

١برخی از قابلیت های نرم افزار زرین شامل موارد زیر می باشد:.

١تعیین اعتبارات فروش جهت مشتریان.

٢تخصیص فروشندگان و مشتریان به مسیر بندی های تعریف شده و بازاریان مربوطه.

٣امکان تعریف گروه بندی های مختلف مشتریان.

۴امکان تعریف قیمت گذاری کالا براساس ، یک گروه مشتری یا کلیه مشتریان.

۵تعریف قوانین تخفیفات، اضافات و جوایز با تعیین شرایط ریالی، تعدادی، وزنی بر اساس کالا، گروه کالا، مشتری یا گروه مشتری.

۶صدور فاکتور بر اساس جداول قیمت گذاری و تخفیفات و جوایز.

٧کنترل اعتباری مشتری در زمان صدور فاکتور.

٨-تعیین اعتبار ریالی برای هر یک از مشتریان و کنترل خودکار سیستم برای عدم صدور فاکتور بیشتر از اعتبار در برنامه پخش مویرگی

٩-انبار پخش مویرگی، با قابلیت صدور رسید و حواله انبار بوسیله محیط آنلاین با قابلیت کارکرد از راه دور

١٠-گروه بندی مشتریان پخش مویرگی و تعیین قیمت های مختلف برای کالاها، متناسب با نوع مشتری

١١-تعریف ویزیتورها، سرپرستان فروش، موزعین و راننده ها و تعریف میزان پورسانت هرکدام بصورت سفارشی
 
١٢-تأیید کلیه و یا بخشی از سفارشات توسط مدیریتهای پخش و عامل شرکت جهت نظارت بر فرآیند پخش مویرگی

توضیحات بیشتر…