تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

زبان برنامه نویسی ( (VISUAL BASIC.NET

.NET FRAMEWORK 4.5

پایگاه داده SQL SERVER 2012

ابزار گزارش ساز (CRYSTAL REPORT 12 )

قابلیت پشتیبانی از انواع ویندوزهای جدید (7 و 8 و سرور)

 

توضیحات بیشتر…