تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹
پشتیبانی نرم افزار حسابداری ارزی زرین

یکی از چالش های شرکت هایی که با رویکرد توسعه ی بازارهای خارج از ایران و گسترش سطح جغرافیایی بازار، برنامه های توسعه ی فروش و ایجاد بنگاههای بازرگانی و اقتصادی را دارند، داشتن نرم افزار ارزی و بین المللی چند زبانه است که امکان مدیریت، کنترل راهبری و از راه دور را داشته باشد و بتواند به 3 چالش اصلی شرکت های توسعه ی بین المللی پاسخ دهد تا توسط این نرم افزار بتوانند به کلیه نیازهای اجرائی و مدیریتی پاسخ دهند.