تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

پشتیبانی نرم افزار زرین

پشتیبانی نرم افزار زرین بصورت تلفنی و یا اینترنتی به مدت یک سال و بصورت رایگان در اختیار تمام مشتریان نرم افزار زرین است