تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

آموزش نرم افزار پخش مویرگی زرین


آموزش پخش مویرگی پایه


 

‌آموزش اتوماسیون فروش و مارکتینگ GIS

 


 

آموزش نرم افزار ردیابی بازاریاب GPS

 


 

آموزش نرم افزار سفارش گیری


 

آموزش کاتالوگ ساز زرین