تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

در این بخش مفاهیم زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت :


 1 - سطوح حسابها در حسابداری مالی زرین

2 - ساختار درختی کدینگ زرین

3 - جستجو در درختواره کدینگ زرین

4 - کدینگ پیش فرض زرین و امکانات آن

5 - ماهیت حسابها

به همراه ویدیو اموزشی این بخش

 

 

 

۱ -  نرم افزار زرین در حسابداری مالی از ۴ سطح اصلی  گروه/کل/معین و تفصیل بهره می برد و افزون بر این با داشتن ویژگی شناور بودن حسابها در سطح تفصیل عملاً محدودیت سطوح حسابداری را از میان برداشته است .


 

 

 

۲ - زیر سیستم مالی زرین برای ملموس بودن تعاریف حسابها از درختواره ی کدینگ استفاده کرده که می تواند در دستیابی به دیدی جامع از سطوح مختلف و کدینگ های تعریف شده نقشی بسزا ایفا کند.در این ساختار امکان مشاهده سطوح پایین تر یا بالاتر و یا حسابهای هم سطح امکان پذیر است.


 

 

 

۳ - برای دسترسی سریع به کدینگ حساب نرم افزار زرین از جستجوی سریع در درختوارههای حساب بهره مند است که در تصاویر زیر قابل مشاهده است که به دو صورت و با استفاده از نام حساب و یا کدینگ حساب قابلیت جستجو وجود دارد که علاوه بر یافتن حساب یا کدینگ مورد نظر,سطوح بالاتر و یا پایین تر را نیز نمایان می کند.


 

 

 

4 - کدینگ مالی زرین در صورت فعال بودن زیر سیستم حسابداری مالی به صورت پیش فرض در اختیار مجموعه قرار میگیرد.درصورتی که مجموعه یا شرکت پخش مورد نظر درخواست جایگزینی کدینگ مورد نظر خود را داشته باشد در نرم افزار زرین این امر با جایگزینی مجموعه کدینگ مورد نظر به راحتی امکان پذیر است .

 

 


 

 

 

۵ - در پنل سمت چپ از فرم کدینگ حساب می توانید برای سطح حسابهای گروه تعیین کنید که این گروه حساب در ترازنامه و یا سود و زیان و یا هر دو بیاید یا خیر .


 

 

 

۶ - در سح کل از حسابهای تعریف شده امکان مشخص کردن ماهیت حسابهای وجود دارد,به عنوان مثال در صورتی که برای حسابی ماهیت فقط بدهکار انتخاب شود در حین ثبت و ویرایش اسناد, در صورتی که کل مورد نظر مانده بستانکار شود سیستم اجازه ثبت سند را نخواهد داد .


ویدیو اموزشی حسابداری مالی