تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

از مجموعه آموزشها و معرفی زیر سیستم مالی نرم افزار زرین به بخش صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه می پردازیم


به همراه ویدیو اموزشی این بخش

2 - در روش دستی بعد از انتخاب سند حسابداری و واردشدن به فرم ثبت اسناد,پس از ثبت سند,امکان تبدیل سند صادر شده به سند افتتاحیه و یا اختتامیه امکان پذیر است.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 - در روش اتوماتیک کافی است در زیر سیستم مالی با انتخاب سند افتتاحیه/اختتامیهوارد فرم مربوطه شده و پس از انتخاب نوع سند و تاریخ سند,با زدن کلید صدور,سند افتتاحیه یا اختتامیه را صادر کنید.

 

نکته قابل توجه این اسند که در صدور اتوماتیک سند اختتامیه,فقط اسناد دائم بررسی و در نظر گرفته می شوند.

ویدیو آموزشی این بخش