تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |
بدون دیدگاه

ردیابی ویزیتور پخش

ردیابی ویزیتور شرکت پخش و نظارت بر نحوه ی حرکت و ویزیت مشتریان در نرم افزار زرین امکان پذیر است