تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |

نرم افزار مخصوص مشتریان

ژانویه 30, 2018
بدون دیدگاه

نرم افزار مخصوص مشتریان

نرم افزار مخصوص مشتریان زرین برای شرکت های پخش و به منظور سفارش گیری مستقیم مشتری طراحی شده است

مدیریت سایت