تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |
بدون دیدگاه

سفارش گیری مشتری چگونه است

سفارش گیری مشتری از محصولات نرم افزاری شرکت زرین است که امکان سفارش گیری مستقیم مشتری را از شرکت پخش فراهم کرده است