تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹ |
بدون دیدگاه

ارتباط ویزیتور و شرکت

ارتباط بازاریاب و شرکت پخش در شرکت های پخش مویرگی دارای اهمیت فراوانی است که در نرم افزار زرین این امر بدرستی در نظر گرفته شده است