اطلاع از اطلاعات مشتری قبل از ویزیت

● قبل از ویزیت، داشتن اطلاعات ویزیتور درباره مشتری و اگاهی از اخرین سوابق فروش به مشتری از اهمیت ویژه ای در پخش مویرگی گرم و سرد برخوردار است . بنابراین نرم افزار تور ویزیت زرین قبل از صدور سفارش برای مشتری خلاصه ای از اخرین خرید مشتری ، مبلغ خرید وی ، مانده حساب مشتری و همچنین تاریخ اخرین ویزیت و خرید را می تواند گزراش بگیرد که داشتن این اطلاعات باعث سهولت در خصوص اگاهی از وضعیت نسبی سفارش وی می باشد . با توجه به این داده ها ویزیتور ارزیابی میزان سفارش مشتری رو انجام میدهد.

نمایش اطلاعات حساب مشتری