انبار گردانی شرکت های پخش مویرگی گرم و سرد

انبار گردانی در شرکت های پخش مویرگی یکی از مسائل حساس و پر اهمیت می باشد که نرم افزار پخش مویرگی زرین با ارائه راه کار ساده و کاربردی این مسائله را پاسخ می دهد. در انبار گردانی انبار داران گزارش تعداد کارتن یا عددی کالا را شمارش کرده و سیستم با توجه به موجودی انبار حاظر در سیستم بصورت اتوماتیک مغایرت گیری انبار را انجام داده و گزارش مربوط به کالاهای اضافی و کسوراتی را بصورت تفکیکی ارائه می دهد.در این بخش, نرم افزار بصورت اتوماتیک اسناد اضافات و کسورات را ثبت می کند و کاربران به راحتی انبار خود را تنظیم و حجم تعدادی و ریالی اضافات و کسورات را می توانند در یک انبار گردانی گزارش بگیرند و در طی سال چندین نوبت انبار گردانی را انجام دهند.

تماس با ما