تور ویزیت بازارایاب

● با توجه به اینکه منطقه بندی مشتریان در سیستم پخش مویرگی زرین بصورت کاملا مویرگی تعریف می شود, دسترسی بازاریاب به فیلتر, به منطقه مشخص , مسیر مشخص و حتی گروه خاصی از مشتریان یک مسیر ویک منطقه امکان پذیر است. با توجه به این فیلترها بر روی مشتریان در هر تور تعریف شده برای بازاریاب می تواند روزانه ویزیت خود را مطابق با آمار داخل سیستم همچون تعداد ویزیت شده ها , ویزیت نشده ها و همچنین اعلام عدم فروش به مدیر فروش در این سیستم را گزارش گیری کند.و در اخر در نرم افزار تخصصی پخش زرین می توان مشتریان ویزیت نشده را با توجه به فیلترهای متفاوت بروی نقشه مشاهده کرد.مشتریان ویزیت نشده مشتریانی هستند که ویزیتور برای آنها فروش,عدم فروش و ویزیت ثبت نکرده باشد. مشاهده فیلم و توضیحات بیشتر…