ثبت فاکتور برگشتی

● در نرم افزار سفارش گیری ویزیتور زرین , ویزیتور می تواند فاکتور برگشتی را برای مشتری ثبت و به شرکت ارسال کند , در نرم افزار پایه پخش و در قسمت مدیریت فاکتورهای موبایلی و با فیلتر فاکتورهای برگشتی , فاکتور مورد نظر قابل مشاهده است. ویزیتور می تواند فاکتور برگشتی را از نوع برگشتی عادی یا ضایعات و یا امانی و با جزئیات امضای مشتری و توضیحات فاکتور ثبت کند. بعد از ارسال فاکتور مدیر فروش می تواند فاکتور مورد نظر را تایید یا رد کند. ثبت فاکتور برگشتی در سیستم زرین توسط کاربران سیستم به دو روش عادی و ویژه نیز قابل انجام است. برای مشاهده ویدیو آموزش این بخش کلیک کنید.

ثبت فاکتور برگشتی