تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

شیوه محاسبه سود واقعی در پخش | قسمت دوم


● در قسمت اول گفتیم که 10 باکس ازکالایی را با هدیه ازشرکت خریدیم , 10 باکس را به ما هدیه دادند و این کالا را با هم دیدیم , حالا ما این را مثلا در تاریخ 8.1 میزنیم که بررسی کنیم و دوباره بتوانیم ببینیم.

● 100 باکس از این کالا را ما به فی 1000 خریدیم و 10 باکس هم شرکت به ما هدیه داده است .حالا موضوع این است که ما می خواهیم این کالا را فعلا بفروشیم. برای این که قیمت فاکتور را دربیاوریم , گفتیم که این کالا 909 درامده است. حالا ما می خواهیم یک روز بعد ازاین مثلا در تاریخ 8.2 به اقای عباسی این جنس را بفروشیم.

● کالا را انتخاب می کنیم.ببینید 110 عدد موجودی داریم. ما روی 101 می خواهیم بزنیم , چرا این عدد را انتخاب کردیم؟ به این خاطر که بیشتر برنامه ها زمانی که میانگین قیمت را درمی اورند , یک 100 تای هزاری دارند و یک ده تای صفر که میانگین اینجا 909 می شود. ولی عملا زمانی که محاسبه سود و زیان می شود , این دچار مشکل می شود. به این دلیل 101 را انتخاب کردیم که 100 عدد ان هزاری حساب میشود و یک عدد ان صفری, ولی در این برنامه کاملا 909 محاسبه میشود.ما این کالا را 910 می فروشیم و این را در لحظه اول ثبت می کنیم .این کالارا با همین شرایطی که موجود است ثبت کردیم.

● حالا سود فاکتور شماره 40 را میبینیم. اینجا میبینید که عملا سود فاکتور 40,101 تا بوده و چون رقم را اگر شما دقیقا تقسیم کنید و بخواهید بررسی دقیقی داشته باشید ما اینجا حساب می کنیم. ما قبلا 100 هزار دادیم و این را تقسیم بر 110 باکس کردیم. هر کالا این مقدار909.0909درمی اید.حالا ما این را منهای 910 که فروختیم می کنیم و عملا سود رقم 0.9090 - می شود. حالادر 101 ضرب کنیم سود رقم 91.81 می شود یا اگر گرد بشود 92 یا همان 91 و اینجا شما میبینید که عملا سود خالص را 91 حساب کرده, در ماشین حساب هم محاسبه کنید, همین اتفاق می افتد و برنامه هم همان 91 را محاسبه کرده است. در قسمت های بعدی لطفا با ما باشید.

 

نرم افزار پخش مویرگی زرین

نرم افزار پخش مویرگی زرین