اطلاعات
منوی کناری
18 خرداد, 1394 0

ردیاب افلاین دستگاه-نمایش مسیر ویزیت.

 

مدیر می تواند ساعات و محل های جغرافیایی و مسیرهای ویزیت بازاریاب ها را از روی نقشه لحظه به لحظه کنترل و نظارت کند و بازاریابان را مجاب به ویزیت در زمان های خاص و مسیرهای خاص کند.

مشاهده فیلم ردیابی و توضیحات بیشتر…