مدیریت ساعات ویزیت و حرکت بازاریاب

● مدیر می تواند ساعات و محل های جغرافیایی و مسیرهای ویزیت بازاریاب‌ها را از روی نقشه لحظه به لحظه کنترل و نظارت کند و بازاریابان را مجاب به ویزیت در زمان های خاص و مسیرهای خاص کند. مشاهده فیلم ردیابی و توضیحات بیشتر…

ردیاب افلاین و انلاین ویزیتور و بازاریاب