18 خرداد, 1394 0

مدیریت ساعات ویزیت و حرکت بازاریاب

مدیر می تواند ساعات و محل های جغرافیایی و مسیرهای ویزیت بازاریاب ها را از روی نقشه لحظه به لحظه کنترل و نظارت کند و بازاریابان را مجاب به ویزیت در زمان های خاص و مسیرهای خاص کند.

مشاهده فیلم ردیابی و توضیحات بیشتر…

ردیاب افلاین و انلاین ویزیتور و بازاریاب