نرم افزار ارزی مدیریت و کنترل متمرکز

● ما با توجه به اینکه توسعه‌ی جغرافیایی فروش یکی از اهداف شرکت های بین المللی است و همچنین توزیع غیر یکنواخت در سطح تخصص های سازمانی باعث میشود ستادهای تخصصی قویتری داشته باشد و داشتن مرکز مجتمع و کادر فنی در یک مکان و استفاده از این تخصص ها در اقصی نقاط و مراکز فروش جدید ، شرکت نرم افزار جامع زرین پیشنهادهای فنی درباره راهکارهای ارتباطی و همچنین ارائه سولوشن های متمرکز استقرار و توزیع شده را به شرکت های متقاضی پیشنهاد میدهد که با وجه به این راهکارها این شرکت ها میتوانند مدیریت متمرکز و قوی را به شعبه های راه اندازی شده داشته باشند و دغدغه های مدیریت را در سطح بین المللی جواب دهد.

اموزش بازاریابی و پخش مویرگی