گزارشات بازاریابان در حین ویزیت

● در نرم افزار سفارش گیری , بازاریابان با ورود به بخش گزارشات توانایی گرفتن گزارشات مربوط به هر مشتری شامل موارد زیر را خواهند داشت:

–  آخرین مانده مشتری

– آخرین مبلغ خرید مشتری

– آخرین تاریخ خرید مشتری

– چک های پاس نشده

– استعلام شماره چک به صورت آنلاین

مشاهده فیلم سفارش گیری و توضیحات بیشتر…

اتمام ویزیت