گزارش پورسانت بازاریاب

● برای محاسبه و فرمول پورسانت بازاریان شرکت های مویرگی چالش‌های زیادی دارند ، زیرا با توجه به حساسیت این موضوع برای بازاریابان به عنوان حقوق پورسانتی و تاثیر گذاری این موضوع بر هزینه های متغییر شرکت پخش مویرگی ما ابزاری انعطاف پذیر جهت محاسبه ی دقیق این موضوع و گزارش با شفافیت بالا برای ویزیتورها و سرپرست های فروش تولید کرده ایم . ما معتقدیم که هر شرکتی با توجه به سبد محصولی و تمرکز فروش خود روی گروه های کالا باید توانایی تغییر پورسانت ها را در فصلهای مختلف سال داشته باشد . پس به دوشکل ریالی و کارتنی اقدام به پورسانت گذاری کالا ، گروه کالایی و برندهای سبد محصولی نموده ایم .
● در این چارچوب امکان تعریف پورسانت های فروش انگیزشی برای مدیران فروش ، سرپرستان و همچنین بازاریابان وجود دارد که با تعریف درست آنها میتوان نظام حقوق و دستمزد منطبق بر تلاشهای هدفمند جهت بازاریابی و سود فروش و توزیع مویرگی انجام داد. توضیحات بیشتر…

گزارش پورسانت بازاریاب پخش