تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

اختصاص نقاط به مشتریان پخش بر روی نقشه


در نرم افزار زرین مپ , ویزیتور می تواند انلاین و به صورت گرافیکی نقطه ای ازمنطقه و ناحیه بر روی نقشه را انتخاب کند و مختصات ان نقطه یعنی طول و عرض جغرافیایی ان نقطه را به هر یک از مشتریان فعلی و احتمالی موجود در لیست مشتریان اختصاص دهد و بر روی نقشه ثبت کند. این کار هم برای مشتریان جدیدی که توسط ویزیتور ثبت می شوند و اطلاعات انها به شرکت پخش ارسال می شود و هم برای مشتریان فعلی و احتمالی موجود در لیست مشتریان امکان پذیر است.

بعد از ثبت نقطه برای مشتری مورد نظر , در نمایش های بعدی مشتریان موجود دریک منطقه مشخص , آن مشتری در نقطه ثبت شده برای وی بر روی نقشه نمایش داده می شود

با نمایش هر مشتری به همراه مختصات جغرافیایی نقطه ان مشتری بر روی نقشه , بازاریاب می تواند جستجوی راحت تری در مسیر های ویزیت , مشتریان موجود در یک منطقه برای ویزیت و مسیر یابی داشته باشد و تصمیم گیری بهتری در انتخاب ترتیب ویزیت مشتریان پخش داشته باشد. همچنین گزارشات گویاتری از وضعیت پخش و عملکرد ویزیتور برای مدیر شرکت پخش قابل ارائه است.

اختصاص نقشه برای مشتری پخش مویرگی
نرم افزار پخش مویرگی زرین