دانلود نرم افزار پخش مویرگی|محصولات نرم افزار زرین

دانلود نرم افزار پخش مویرگی(ویژه بستن دوره مالی)

نرم افزار پخش مویرگی

(ویژه بستن دوره مالی 6.70.3)

دانلود نرم افزار پخش مویرگی(v6)

نرم افزار پخش مویرگی

ورژن 6.70.1

نرم افزار پخش مویرگی

ورژن 6.69.9

نرم افزار پخش مویرگی

ورژن 6.69.8

دانلود ورژن های جدید اتوماسیون مارکتینگ

نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ 

ورژن 3.8.30

نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ 

ورژن 3.8.22

نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ 

ورژن 3.8.21

نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ 

ورژن 3.8.20

نرم افزار سفارشگیری ویزیتور 

ورژنV4.8.58

نرم افزار سفارشگیری ویزیتور 

ورژنV4.8.56

نرم افزار سفارشگیری ویزیتور (SEPEHR)

ورژنV4.8.45+

نرم افزار سفارشگیری ویزیتور (parsian)

ورژن8.48.V4+

دانلود ورژن های جدیدسفارش گیری مشتری

نرم افزار سفارشگیری مشتری 

ورژن3.2.34

نرم افزار سفارشگیری مشتری 

ورژن3.2.33

نرم افزار سفارشگیری مشتری 

ورژن3.2.32

دانلود ورژن های جدید وب سرویس

وب سرویس 

ورژن6.0.1

وب سرویس 

ورژن6.0.0

وب سرویس 

ورژن5.8.5

فایل های ضروری

زرین DVD

زرین DVD

ZARRINDLL 

zarrindll

VC_REDIST.X86.RAR 

vc_redist.x86.rar

VC_REDIST.X64.RAR 

vc_redist.x64.rar

برنامه سوپریمو

ارتباط از راه دور

REGIONSETTING 

RegionSetting

GPSSTUP 

GpsStup

FONT 

font

SQL.SERVER.MANAGEMENT.

SQL.Server.Management.Studio.rar

SQL.SERVER.2019 

SQL.Server.2019.Enterprise.x64.rar

برنامه انی دسک

ارتباط از راه دور

برنامه الپمیکس

ارتباط از راه دور

DOTNETFX45_FULL_SETUP

dotNetFx45_Full_setup

DOTNETFX40_FULL_SETUP 

dotNetFx40_Full_setup

CRRUNTIME_32BIT_13_0_23 

CRRuntime_32bit_13_0_23

CONFIG SERVER DOUBLE 6.21 

Config Server Double 6.21

نرم افزار پرتال مشتری

ورژن2.3.5

نرم افزار پرتال مشتری

ورژن2.3

نرم افزار داشبورد زرین

ورژن2.5

دانلود فایل نصب کلاینت

کلاینت