راهکارشعبه وستاد(هلدینگ)زرین

راهکارشعبه وستاد(هلدینگ)زرین

ادامه مطلب

نرم افزار پخش مویرگی لبنیات

ادامه مطلب

محاسبه پورسانت

ادامه مطلب

اپلیکیشن ویزیتور فروش(فروشنده)

ادامه مطلب

حسابداری پخش مویرگی

حسابداری پخش مواد غذایی

ادامه مطلب

شرح وظایف کارکنان مالی پخش مویرگی

ادامه مطلب

نرم افزار CRM

ادامه مطلب

حسابداری مالی پخش مویرگی

حسابداری مالی پخش مویرگی

ادامه مطلب

آموزش بستن دوره مالی

نحوه بستن دوره مالی در نرم افزار مویرگی زرین

ادامه مطلب

برنامە بازاریابی

استراتژی قیمت گذاری قیمت ممتاز یکی از مهمترین مزایای ایجاد اگاهی برند با تداعی های قوی و یکتاست.

ادامه مطلب

نرم افزارهای پخش مویرگی زرین

یکی از سوالاتی که مدیران پخش با آن مواجه هستند انتخاب نرم افزار و پلتفرم مناسب آن است .

ادامه مطلب

حسابداری فروشگاه انلاین اینترنتی

داشتن یک حسابداری برای فروشگاهای آنلاین یک ضرورت است و یک نقطه صنف کلیه سیستم های آنلاین نداشتن یک سیستم مالی قوی در کنار فروشگاه اینترنتی می باشد .

ادامه مطلب

تخفیفات و پروموشن ها

امروزه با توجه به افزایش شرکتهای تولیدی و حجم بسیار زیاد تولیدات بازار فروش به طور شگفت انگیزی رقابتی شده است.

ادامه مطلب

آمار کلی مشتریان

آمار کلی مشتریان در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ

ادامه مطلب

اپلیکیشن مدیر فروش و سرپرستان فروش

در سازمانهای فروش و پخش نظارت بر فاکتورهای روزانه هر یک از بازاریابان یکی از وظایف روزمره مدیران فروش و سرپرستان می باشد.

ادامه مطلب

روشهای ارزیابی رانندگان و موزعین

یکی از نیروهایی که در شرکت پخش مویرگی که باید ماهیانه ارزیابی شود نیروهای توزیع کننده و رانندگان پخش هستند که باید هر ماه عملکرد آنها آنالیز و حقوق رانندگان با استفاده از شاخص های مرتبط محاسبه واعلام گردد

ادامه مطلب

ویدیوهای آموزشی نرم افزار پخش مویرگی زرین

درصد ریسک

درصد ریسک در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

ترازنامه

ترازنامه در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

تابلوی قیمت

تابلوی قیمت در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

پیش فاکتور

پیش فاکتور در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

اسناد دریافتی

اسناد دریافتی در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

مدیریت چک

مدیریت چک در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

ثبت هزینه

ثبت هزینه در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

پیگیری فروش

پیگیری فروش در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

بانک وصندوق

بانک وصندوق در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

خروجی فاکتور

خروجی فاکتور در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

پیگیری خروجی

پیگیری خروجی در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

تنظیمات کاربر و حق دسترسی

تنظیمات کاربر و حق دسترسی در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

اطلاع رسانی مالی

اطلاع رسانی مالی در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

فروش هدف

فروش هدف در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

عدم فروش ویزیتور

عدم فروش ویزیتور در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

سودفاکتور قسمت اول

سودفاکتور قسمت اول در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

سودفاکتور قسمت دوم

سودفاکتور قسمت دوم در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

استعلام کالا

استعلام کالا در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

گزارش مسیر مشتریان

گزارش مسیر مشتریان در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

معین طرف حساب

معین طرف حساب در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

گزارش مدیریت بازار

گزارش مدیریت بازار در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

گزارش فروش ویزیتور

گزارش فروش ویزیتور در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

گزارش جمع فروش ویزیتورها

گزارش جمع فروش ویزیتورها در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

کاتالوگ ساز

کاتالوگ ساز در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

دفتر کل

دفتر کل در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

قابلیت تبدیل گزارش به اکسل

قابلیت تبدیل گزارش به اکسل در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

انبار گردانی

انبار گردانی در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

هدف گذاری سبد کالا برای ویزیتورها

هدف گذاری سبد کالا برای ویزیتورها در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

آموزش سود و زیان ناخالص

آموزش سود و زیان ناخالص در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

ثبت وسیله دستگاه در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ

ثبت وسیله دستگاه در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

ثبت نقطه مبدا در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ

ثبت نقطه مبدا در نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

معرفی نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ

معرفی نرم افزار اتوماسیون مارکتینگ در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

تعریف طرف حساب

تعریف طرف حساب در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

کالاهای دارای ارزش افزوده

کالاهای دارای ارزش افزوده در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب

تعریف تراز اول دوره

تعریف تراز اول دوره در شرکت نرم افزاری زرین

ادامه مطلب