افزودن مشتریان به لیست مشتریان توسط ویزیتور پخش

● در نرم افزار اتوماسیون فروش و مارکتینگ زرین بازاریاب در طی مسیر حرکت تور ویزیت در صورت مشاهده مکان ها, مغازه ها و… هایی که احتمال تبدیل شدن به مشتری فعلی دارند (افزودن مشتری به لیست مشتریان توسط ویزیتور ),می تواند انها را به لیست مشتریان شرکت پخش اضافه کند و نقاط انها را نیز همانجا بر روی نقشه ثبت کند. در صورت دسترسی به اینترنت در همان لحظه اطلاعات به صورت انلاین به سرور مرکزی شرکت پخش ارسال می شود و در صورت عدم دسترسی اطلاعات در نرم افزار ذخیره می شود.اطلاعات در زمان اتصال به اینترنت به سرور شرکت پخش ارسال می شوند.

● نرم افزار اتوماسیون فروش و مارکتینگ زرین مشتریان را به عنوان مشتریان احتمالی به سرور مرکزی ارسال می کند اگر این مشتریان احتمالی در سرور مرکزی تایید شدند به مشتری فعلی تبدیل می شوند و در نرم افزار زرین نیز با به روز رسانی اطلاعات, مشتریان احتمالی تایید شده به مشتری فعلی خواهند شد.در این زیرسیستم مشتریان فعلی موجود درهر منطقه و مسیردر نقشه با رنگ ابی تیره نمایش داده می شوند.مشتریان احتمالی با رنگ ابی روشن بر روی نقشه قابل مشاهده هستند.

● با این امکان , بازاریابان و ویزیتورها ی پخش نمایش گرافیکی و بصری از نقاط مشتریان, موقعیت انها بر روی نقشه و همچنین موقعیت لحظه ای خود بر روی نقشه دارند , دید روشن تری از وضعیت در طی تور ویزیت خود خواهند داشت و ویزیت برای انها راحت تر می شود.این نمایش گرافیکی و بصری در پیدا کردن دید بهتر و روشن ترهم بازاریابان و هم مدیرپخش بسیارموثراست.

افزودن مشتری به صورت انلاین