بچ نامبر , سری ساخت در نرم افزار حسابداری پخش مویرگی زرین

بچ نامبر

در این مطلب قصد داریم کاردکس کالا را با بچ نامبر یا سری در سیستم نرم افزاری زرین وارد کنیم , از نظر تعداد و از نظر اینکه موجودی ای که الان درانبار داریم کدام یک ازسری ساخت های ماست, در ادامه بررسی کنیم.

به قسمت کاردکس کالا می رویم و روی قسمت موجودی کالا کلیک می کنیم , موجودی ریالی کالا( یا موجودی ریالی انبار) و موجودی کالا را که 189.33 یا 1136 است میبینیم , با میانگین 899 فی خرید و تمام شده هم , چون هزینه ای روی ان نبوده همین قیمت است.

از همین جا اگر دوبار کلیک کنیم یا کلید f6 را بزنیم , کاردکس کالایی که خریدیم برای ما نمایش داده می شود . می خواهیم بدانیم که این 1366 چرا 899 است؟ چون 534 و 600 عدد ان از 900 تومانی است و دو عدد ان از 733 تومنی است . یعنی کاملا مشخص است که این 1136 عدد که موجود در انبارداریم از چه سری ساخت هایی است.از batch شماره 2 ,شماره 3 یا شماره 1 چه موجودی ای داریم و مجموعه این موجودی ها را با موجودی واقعی انبار چک می کنیم.