بچ نامبر , سری ساخت در نرم افزار حسابداری پخش مویرگی زرین

بچ نامبر

● در این مطلب قصد داریم کاردکس کالا را با بچ نامبر یا سری در سیستم نرم افزاری زرین وارد کنیم , از نظر تعداد و از نظر اینکه موجودی ای که الان درانبار داریم کدام یک ازسری ساخت های ماست, در ادامه بررسی کنیم.

● به قسمت کاردکس کالا می رویم و روی قسمت موجودی کالا کلیک می کنیم , موجودی ریالی کالا( یا موجودی ریالی انبار) و موجودی کالا را که 189.33 یا 1136 است میبینیم , با میانگین 899 فی خرید و تمام شده هم , چون هزینه ای روی ان نبوده همین قیمت است.

● از همین جا اگر دوبار کلیک کنیم یا کلید f6 را بزنیم , کاردکس کالایی که خریدیم برای ما نمایش داده می شود . می خواهیم بدانیم که این 1366 چرا 899 است؟ چون 534 و 600 عدد ان از 900 تومانی است و دو عدد ان از 733 تومنی است . یعنی کاملا مشخص است که این 1136 عدد که موجود در انبارداریم از چه سری ساخت هایی است.از batch شماره 2 ,شماره 3 یا شماره 1 چه موجودی ای داریم و مجموعه این موجودی ها را با موجودی واقعی انبار چک می کنیم.