محاسبه تخفیفات تخصصی

سیاست متنوع تخفیفیات(محاسبه تخفیفات تخصصی)

●با توجه به تنوع در سیاست های تخفیفات و جوایز کارخانه های ما در صنایع در ایران و همچنین متفاوت بودن تخفیفات از سمت شرکت های پخش برای جذب بازارهای جدید و رقابت با سایر شرکت ها به نظر می رسد که بخاطر اینکه این سیاست ها گوناگون و متنوع اند و همچنین اعمال درست این سیاست ها در سود و زیان مستقیم مربوط به شرکت نقش کلیدی دارد , در سیستم حسابداری پخش مویرگی زرین توجه به اعمال اتوماتیک و سیستمی به شکلی که کنترل های کاربری انجام شود و همچنین از اشتباهات اپراتورها جلوگیری شود و همچنین اعمال سلیقه ای تخفیفات خارج از چارچوب با تعیین و اختصاص سیاست های صحیح , منجر به کنترل بهتر تخفیفات و کمک به موزعین جهت تحویل پول در حین تحویل فاکتور به مشتریان می شود.

●در تمامی بخش های سیستم امکان تعریف تخفیفات هدفمند برای گروهی از مشتریان ، گروهی از کالا موجود است و زرین با توجه به اعمال انواع مختلف تخفیف , از حرفه ای ترین مکانیزم های تخصصی تخفیفات سطری ، حجمی ، نقدی ، پله ای پشتیبانی می کند و با اعمال این تخفیفات می توان برای گسترش فروش و نفوذ در بازار بهره برد. مهمترین ویژگی محاسبه خالص فروش بازاریان به تفکیک و با دقت بالا می باشد .

انواع تخفیفات

● در تعیین سیاست های تخفیفی نکته ی مهم اجرای سیاست های تخفیفی حجمی پله ای تسویه ای (چک های مختلف) می باشد.داشتن و اختصاص صحیح این جویز و تخفیفات و نمایش با کیفیت از فاکتور و قابل فهم برای مشتری از امکاناتی است که نرم افزار زرین به موزعین و مشتریان جهت تسهیل امر فروش انجام می دهد.محاسبات تخصصی تخفیف بطور کامل در هر اندازه ای در این سیستم قابل اعمال است و شرکت ها با اختصاص سیاست های خاص خود به مزیت های رقابتی در سطح بازار و شرکت های پخش مویرگی دست پیدا می کنند و نرم افزار پخش مویرگی زرین هم با ارائه این امکانات با زبانی ساده جهت سیاست گذاری و اختصاص ام گامهای ارزنده ی برداشته است.

تخفیفات کالا در شرکت پخش مویرگی