حسابداری مالی پخش مویرگی

نکات مهم در حسابداری مالی برای پخش مویرگی داشتن امکانات پایه حسابداری و امکانات پیشرفته مالی می باشد حسابداری پخش زرین کلیه اسناد های مالی مورد نیاز شرکت های پخش مویرگی را برای حسابرسی مالیاتی و ارایه صورت های سود و زیان استاندارد دارد.

ویژگی های نرم افزار استاندارد حسابداری مالی پخش زرین

ادغام اسناد حسابداری

ادغام اسناد حسابداری

حسابداران میتوانند جهت حسابرسی یا ارائه سندهای کمتر به مالیات سند های ماهیانه یا روزانه ادغامی ارائه دهند

تعریف nسطحی حسابها

تعریف nسطحی حسابها

تعریف سطحهای کل-معین-تفضیل و شناور بصورت حرفه ای

گزارش مرور حساب مالی

گزارش مرور حساب مالی

گزارش روزانه ماتریسی حسابداران جهت فرار حساب ها در کلیه سطوح حسابها بصورت ماتریسی وتودرتو

کدینگ مالی

کدینگ مالی

تعریف اتوماتیک و دستی کدینگ حساب مالی توسط حسابدار

مراکز حساب شناور

مراکز حساب شناور

در تعریف و دسته بندی حسابهای مالی شما میتوانید سطوح مراکز حساب مراکز هزینه و تفضیل های شناور را در سیستم مالی حرفه ای داشته باشید گزارش بر اساس مراکز هم شما را در ارائه یاری می کند

اسناد موقت و دائم

اسناد موقت و دائم

طبقه بندی سند های حسابداری امکان کنترل توسط حسابرسان مالی را به شرکت ها می دهد حسابداران اسناد موقت ثبت کرده و حسابرسان ان را تائید می کند و تعریف چند لایه ای اسناد مدیریت مالی را ساده تر می کند

دفتر نویسی مالیاتی

دفتر نویسی مالیاتی

ارائه گزارش دفاتر کل-دفاتر معین در تمامی سطوح مرکز

نرم افزار مالیاتی شرکت های پخش مویرگی

با توجه به بالا بودن اسناد مالی روزانه شرکت های پخش داشتن نرم افزاری که اسناد واحدهای فروش را به مالی تبدیل کند یک مزیت رقابتی محسوب می شود زرین با داشتن تبدیلات اتوماتیک اسناد امکان راحتی را به شرکت ها جهت صدور اتوماتیک اسناد مالی ایجاد می کند.
با صدور اتوماتیک حسابداران لقمه اماده ای را برای مالیات می توانند ارائه دهند و کمترین خطایی را در نگارش و تحریر دفاتر خواهند داشت.

امکان حسابداری چند دفتره در حسابداری مالی زرین وجود دارد؟

امکان وجود دفاتر مختلف در حسابداری مالی زرین وجود دارد و همچنین ویژگی مفیدی که شرکت ها نیاز دارند داشتن حسابداری مالی چند دفتره متمرکز هست بدین مفهوم که یکبار ثبت کنند و اسناد را با انتخاب بتوانند به هر دفتر مالی و حسابداری انتقال دهند.
حسابداری شرکت های پخش مویرگی نیازمند انتقال اسناد بصورت هوشمند است.
حسابداری زرین بصورت هوشمند می تواند اسناد مالی یک دفتر مالی را به دفاتردیگر کپی کند و در جهت ارائه مالیاتی آسان تر به صورت انتخابی حسابرسان مالی پخش را یاری کنند.

زرین قابلیت TTMS یا صورت معاملات مالی را پشتیبانی می کند؟

بله صورت معاملات فصلی و ارزش افزوده آنها یکی از مواردی هستند که نرم افزار به صورت اتوماتیک گزارشات آن را تهیه می کند و به صورت فایلی آماده به حسابداران مالی ارائه می دهد و حسابداران در چند دقیقه می توانند گزارشات 3 ماهه ارزش افزوده و صورت معاملات را در سایت و نرم افزار دارائی آپلود کنند.

ارزش افزوده مالی پخش مویرگی زرین چگونه فعالیت می کند؟

حسابداری مالی پخش مویرگی زرین امکان ثبت چندین درصد ارزش افزوده را به کاربران می دهد و همچنین شما می توانید گروه های خاصی از مشتریان را مرتبط با فاکتورهای رسمی و اعمال ارزش افزوده کنید مثلا ارگانها و سازمانهای دولتی که حتما بصورت رسمی باید گزارش داده شود کافی است شما یکبار تعیین کنید که مشمول ارزش افزوده و فاکتور رسمی است سیستم مالی بصورت اتوماتیک فاکتور های مربوطه را دسته بندی می کند و در حین گزارشات مالی تفکیک اتوماتیک جهت ثبت در فاکتور رسمی را دارد.

ترازنامه اختتامیه

تراز آزمایشی

فاکتور رسمی

ارزش افزوده متفاوت

سود و زیان حرفه ای مالی

کدینگ حسابداری مالی

مرکز شناور

حسابهای چند دفتره رسمی و غیر رسمی

دفاترمالی اسناد

تراز های چند ستونه مالی

زرین حسابداری دائمی یا ادواری هست؟

حسابداری زرین با دارا بودن شابلون طراحی اسناد قابلیت انعطاف پذیری را برای حسابداری دائمی و ادواری دارد زیرا که برخی از حسابداران مالی بسته به نیاز شرکت مورد حسابداری هر کدام از انواع استاندارد حسابداری دائم یا حسابداری ادواری را بخواهند می توانیم به آنها ارائه دهیم.
حسابداری دائمی آرتیکلهای آن جهت ثبت اسناد فروش یا خرید متفاوتی دارد.حسابداری مالی زرین امکان ثبت کلیه اسناد را به صورت دائمی ارائه می دهد.
نکته ای که اهمیت دارد و برای شرکت های پخش مهم است امکان تغییر در آرتیکل های استاندارد هست که نرم افزار مالی و حسابداری زرین امکان طراحی اسناد را به حسابداران حرفه ای مناسب است و شما می توانید شابلون ایناد را به سلیقه خودتون طراحی فرمائید
نرم افزار مالی و حسابداری زرین بصورت پیش فرض حسابداری دائمی را ارائه می دهد.