دستگاه کارت خوان ساپورت شده توسط نرم افزار حسابداری زرین

sepehr a1

دستگاه کارت خوان سپهر پوز

a930

کارتخوان بیسیم paxa930محصولی از شرکت پکس 

ks8223

دستگاه پوز لمسی SZZT مدل KS8223

دستگاه کارت خوان ساپورت شده توسط نرم افزار حسابداری زرین