راهکار نرم افزار هلدینگ زرین

چگونه یک هلدینگ و شعبه را راه اندازی کنیم ؟
(راهکار نرم افزار هلدینگ)

1.داشتن نرم افزار هلدینگ منعطف شما را در طراحی مناسب و بهینه هلدینگ کمک میکند

2.استراتژی متمرکز و توزیع شده را میتوانید برای اجرای هلدینگ خود داشته باشید

استراتژی متمرکز هلدینگ
(Centrilized Holding Strategy)

در این استراتژی پیاده سازی زرین کلیه اطلاعات ضروری شعبه و ستاد را در سرور مرکزی پیاده سازی می کند و شرکت در یک سرور کلیه اطلاعات هلدینگ و شعب را دارد .

مزایا هلدینگ متمرکز

هزینه کمتر راه اندازی شعبه

داشتن یک سرور هزینه پایین تری نسبت به راه اندازی چندین سرور است برای سرور هزینه بالایی انجام میشود ولی برای شعب هزینه کمتری دارد .

امنیت بالا

چون تامین امنیت یک سرور به مراتب اسانتر از چند سرور است و همچنین راه اندازی آنتی ویروس و فایروال برای یک سرور هزینه های کمتری جهت تامین امنیت دارد

بک آپ گیری بهینه تر

داشتن یک سرور نیازمند استراتژی بک آپ گیری پیچیده ای نیست و راحت تر بک آپ گیری میشود.

دسترسی سریع برای هلدینگ کاربران

چون کاربران برای دسترسی به شعبه ها نیاز به داشتن ارتباط آنلاین ندارند و بصورت محلی به سرور دسترسی دارند

مزایا هلدینگ متمرکز

وابستگی به سرور

در صورت اختلال برای سرور کلیه شعبه ها دچار وقفه میگردند و این یکی از معایب این استراتزی است

وابستگی به سرور

در صورت اختلال برای سرور کلیه شعبه ها دچار وقفه میگردند و این یکی از معایب این استراتزی است

هزینه بالا در راه اندازی شبکه با پنهانی باند بالا

داشتن شعبه های زیاد نیازمند پهنای باند مناسب میباشد که با توجه به این امر ارائه سرویس های اینترنتی پایدار برای شعبه وستاد یکی از چالش های ریالی و اجرایی است که از نظر فیزیکی نیازمند تجهیزات و سرویس دهنده حرفه ای تری است

هزینه بالا در راه اندازی شبکه با پنهانی باند بالا

داشتن شعبه های زیاد نیازمند پهنای باند مناسب میباشد که با توجه به این امر ارائه سرویس های اینترنتی پایدار برای شعبه وستاد یکی از چالش های ریالی و اجرایی است که از نظر فیزیکی نیازمند تجهیزات و سرویس دهنده حرفه ای تری است

پایداری وابستگی به شبکه

این استراتژی هلدینگ وابستگی زیادی به شبکه ی تحت اجرا هم درسمت هلدینگ و هم ازسمت شعبه میباشد و نداشتن نت یا برق از هر سمتی فعالیت شعبه را مختل میکند

پایداری وابستگی به شبکه

این استراتژی هلدینگ وابستگی زیادی به شبکه ی تحت اجرا هم درسمت هلدینگ و هم ازسمت شعبه میباشد و نداشتن نت یا برق از هر سمتی فعالیت شعبه را مختل میکند

سرعت پایین شعبه ها

در مقابل اینکه ارتباط هلدینگ در این روش بسیار سریع است چون local است .دسترسی شعبه ها به دفتر مرکزی تابعی با پارامتر های ناپایدار بیشتر است و سرعت شعبه ها در دسترسی به اطلاعات کند تر میباشد .

سرعت پایین شعبه ها

در مقابل اینکه ارتباط هلدینگ در این روش بسیار سریع است چون local است .دسترسی شعبه ها به دفتر مرکزی تابعی با پارامتر های ناپایدار بیشتر است و سرعت شعبه ها در دسترسی به اطلاعات کند تر میباشد .

استراتژی توزیع شده هلدینگ

در این نوع پیاده سازی سرور های مختلفی برای هر شعبه راه اندازی میشود و اطلاعات در پایگاه داده مرکزی هلدینگ تجمیع میگرددودر این روش هر شعبه بطور مستقل فروش و بازار یابی و پخش مویرگی خود را دارد و بصورت زمانبندی شده اطلاعات رابه دفتر مرکزی مخابره میکنند.

مزایا هلدینگ توزیع شده

پایداری اطلاعاتی و امنیت بک آپ ها

در این استراتژی با توجه به غیر متمرکز بودن سرورها در صورت از کار افتادن یک سرور شعبه فقط آن شعبه وقفه خواهد داشت در حالیکه متمرکز همه شعبه ها وابسته به سرور مرکزی هستند و در استراتژی غیر متمرکز پایداری شعبه ها بالا میرود

دسترسی سریع شعبه ها

در این استراتژی هر شعبه دسترسی local به اطلاعات خود دارد و ایجاد ارتباط وابسته به اینترنت نیست در نتیجه connectivity بالاتری را تجربه میکنند دسترسی محلی به سرور شبکه ی پایدارتری را ایجاد میکند.

عدم وابستگی به اینترنت و منابع هلدینگ

درصورت قطع برق سرور هلدینگ شعب میتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تنها در زمانهای ارتباط و تبادل داده نیاز به اینترنت و برق دارند,مستقل بودن منابع در سطح سرور میتواند یکی از مزایای مهم این استراتژی باشد.

هزینه ی کمتر

با توجه به اینکه خطوط بین شعب نیاز نسبت بسیار پهنای باند بالایی داشته باشد چون کاربران محلی وصل می شوند و هزینه پهنای باند محلی است و فقط کاربران هلدینگ نیاز به بسته اینترنت دارند

معایب هلدینگ توزیع شده

داشتن IPاختصاص برای هر شعبه

احتمال قطعی موقتی روی برخی از ای پی ها و نیاز به داشتن ipدوم برای سرورهای شعبه ها

داشتن IPاختصاص برای هر شعبه

احتمال قطعی موقتی روی برخی از ای پی ها و نیاز به داشتن ipدوم برای سرورهای شعبه ها

بک آپ گیری پیچیده تر

راه اندازی پلان بک اپ گیری کمی سختر و وابسته به سرعت شبکه و اینترنت است

بک آپ گیری پیچیده تر

راه اندازی پلان بک اپ گیری کمی سختر و وابسته به سرعت شبکه و اینترنت است


نرم افزار هلدینگ زرین با مدیریت و توجه به این نکات قابلیت پیاده سازی و 2 استراتژی مدیریت شعبه را دارد و معدود نرم افزاری در دنیا وجود دارد که زیر ساخت لازم برای این پیاده سازی متمرکز و توزیع شده را دارد .