ارسال SMS در نرم افزار پخش مویرگی | زرین
9 تیر, 1393 0

ارسال SMS به مشتریان پخش


ارسال SMS به مشتریان پخش

ارسال SMS در سیستم زرین در اکثر بخش ها مانند مدیریت فاکتور , دفتر کل , مدیریت چک و در تمام بخش هایی که نیاز به اطلاع رسانی به مشتری پخش باشد , وجود دارد. کاربر نرم افزار می تواند بصورت اختصای و برای یک طرف حساب ارسال اس ام اس را انجام دهد و یا به صورت گروهی بطور مثال برای مشتریان یک مسیر خاص و یا فقط بدهکاران اس ام اس ارسال کند.


اتصال نرم افزار زرین به مودم های ارسال SMS


سیستم زرین امکان اتصال به انواع مختلف مودم های ارسال اس ام اس را دارا می باشد , کانفیگ مودم در سیستم انجام شده و امکان ارسال اس ام اس به راحتی امکان پذیر است. نحوه دیگر ارسال اس ام اس استفاده از پنل های وبی شرکت های خدمات دهنده این حوزه می باشد که زرین امکان اتصال به این پنل ها را دارا می باشد.

تنظیم متن SMS هر بخش بصورت اختصاصی


در سیستم زرین هر بخش دارای متن اختصاصی به خود می باشد و به تفکیک قابل تغییر است , بصورت پیش فرض متن اس ام اس تنظیم شده است و در صورتی که کاربر بخواهد می تواند متن مورد نظر خود را جایگزین کند. به طور مثال همانطور که در تصویر مشخص است متن پیش فرض در بخش معین طرف حساب به صورتی است اکه در حین ارسال اس ام اس در مکان [مبلغ] مبلغ بستانکاری یا بدهکاری طرف حساب و به جای [طرف حساب] نام طرف حساب قرار می گیرد.

ارسال SMS به مشتریان پخش