ارسال SMS به مشتریان پخش

ارسال SMS در سیستم زرین در اکثر بخش ها مانند مدیریت فاکتور , دفتر کل , مدیریت چک و در تمام بخش هایی که نیاز به اطلاع رسانی به مشتری پخش باشد , وجود دارد. کاربر نرم افزار می تواند بصورت اختصای و برای یک طرف حساب ارسال اس ام اس را انجام دهد و یا به صورت گروهی بطور مثال برای مشتریان یک مسیر خاص و یا فقط بدهکاران اس ام اس ارسال کند.

ارسال SMS به مشتریان پخش

اتصال نرم افزار زرین به مودم های ارسال SMS

● سیستم زرین امکان اتصال به انواع مختلف مودم های ارسال اس ام اس را دارا می باشد , کانفیگ مودم در سیستم انجام شده و امکان ارسال اس ام اس به راحتی امکان پذیر است. نحوه دیگر ارسال اس ام اس استفاده از پنل های وبی شرکت های خدمات دهنده این حوزه می باشد که زرین امکان اتصال به این پنل ها را دارا می باشد.

تنظیم متن SMS هر بخش بصورت اختصاصی

● در سیستم زرین هر بخش دارای متن اختصاصی به خود می باشد و به تفکیک قابل تغییر است , بصورت پیش فرض متن اس ام اس تنظیم شده است و در صورتی که کاربر بخواهد می تواند متن مورد نظر خود را جایگزین کند. به طور مثال همانطور که در تصویر مشخص است متن پیش فرض در بخش معین طرف حساب به صورتی است اکه در حین ارسال اس ام اس در مکان [مبلغ] مبلغ بستانکاری یا بدهکاری طرف حساب و به جای [طرف حساب] نام طرف حساب قرار می گیرد.