شیوه محاسبه سود واقعی در پخش | قسمت سوم

● در قسمت سوم محاسبه سود و زیان دقیق , سود و زیان ناخالص نمونه ای را که قبلا خرید و فروش کردیم , بررسی می کنیم. ما این کالا را دراصل به صورت پروموشنی خریدیم.اگر قضیه را بررسی کنیم , در ابتدا به نظر می اید که این کالا ضرر داده است , در حالی که واقعا این طور نیست و ما چون این کالا را با تخفیف گرفتیم و برنامه ما این امکان را دارد که تخفیفات حجمی فاکتور را روی خود کالا تاثیر بدهد , با زدن تیک تخفیفات حجمی فاکتور , تخفیفاتی که به عنوان پروموشن گرفتیم و تخفیفاتی که به عنوان پروموشن خواهیم داد , محاسبه می شود .

● زمانی که سیستم این کالا را نشان میدهد , میبینید که عملا ما رقم 91 سود را یعنی سود فاکتوری که قبلا داشتیم , اینجا هم داریم و مساله بعدی که هست , موجودی اخر دوره ما است . موجودی ریالی کالا را در ادامه بررسی می کنیم (لطفا شما هم این قسمت را چک کنید.) , ما 9 عدد داریم و اگر به خاطر داشته باشید 909.1 درامده بود . قیمت میانگین اینجا 8181.9 امده که این را میتوانیم یا رند کنیم یا رقم های اعشار بیشتری را برای اینکه دقیق تر دربیاید میتوانیم داشته باشیم. ما این را تا دو رقم برای شما نشان دادیم و عملا موجودی ما این است. روی این کالا و درهمینطور در برنامه در گزارش سود و زیان ناخالص و به انتخاب تخفیفات حجمی می بینید که این کالا همین رقم 8182 را در مانده اخر دوره دارد.

● لطفا برای این که بحث کنیم و مثال های فنی تری رو هم دوباره بزنیم در ادامه ما را همراهی کنید.