اطلاعات
منوی کناری
نحوه استقرار نرم افزار پخش مویرگی | زرین
2 شهریور, 1393 0

ما برای مشتریان خود با توجه به شرایط آن ها برنامه ای برای استقرار، تعویض و یا اجرای موازی نرم افزار در نظر می گیریم و با توجه به تجربه های مشابه انجام شده در شرکت های پخش مویرگی برای هر بخش کارشناس متخصص را به محل مشتری ارسال می کنیم که در محل مشتری ، پیشنهادات فنی استقرار, هم از نظر انتقال اطلاعات و همچنین درباره ی توپولوژی شبکه برای مشتریان ارائه می دهد که با توجه به ارائه مشاوره در این زمینه تمامی راهکارهای موفق اجرا نیز برای مشتری اجرا می شود.
لازم به توضیح است که در خصوص شرکتهای پخش, مشاوران ما راهکارها و استراتژی های موفق فروش را نیز برای شرکت های پخش مواد غذایی ، بهداشتی ، لبنیات به فراخور اندازه و توسعه پخش های هدف ارائه می دهند.
در خصوص آموزش و نصب نرم افزار ، کارشناس ارسالی به محل مشتری، سیستم را برای حسابدران، مدیر فروش ، مدیران پخش به صورت تخصصی آموزش می دهد و این موضوع سبب استقرار هر کدام از بخش ها به سرعت می شود و اهداف مویرگی و شاهرگی پخش ها را به صورت دقیق و مورد نظر مدیران محقق می کند.

توضیحات بیشتر…