نمایش گزارشات ردیابی به تفکیک روزهای هفته

● مدیر شرکت پخش می تواند ردیابی را در قسمت انجام گزارشات درهر بازه زمانی چند روزه و هر محدوده ی ساعت به انتخاب خود انجام دهد.

● در این نوع گزارش ردیابی, مسیر حرکت بازاریاب و ماشین به همراه مختصات جغرافیایی دقیق و تاریخ و ساعت حضور در آن نقطه در تمامی روزهای انتخابی مدیر پخش به طور کامل بر روی نقشه نمایش داده می شود .

● همچنین با انتخاب دکمه نمایش به تفکیک ایام هفته, مسیر های حرکت در هر روز با رنگ های مختلفی نمایش داده می شود که این کار خوانایی گزارش را بالا برده و موجب درک وتحلیل بهتری از وضعیت توزیع و ویزیت و سفارش گیری بازاریابان می شود.

گزارش نقاط ویزیت و فروش بازاریابان بر روی نقشه

نمایش گزارشات ردیابی به تفکیک روزهای هفته

● مزایای استفاده از قسمت انجام گزارشات نرم افزار ردیابی ناوگان توزیع برای مدیران:

● امکان تحلیل گزارش های کیفی و کمی از عملکرد ماشین های توزیع و ارتقاء بهره وری

● امکان مشاهده و ردیابی مسیر حرکت ویزیتورها و ماشین ها در روزهای گذشته

● گزارش نرم افزار ازکارکرد ویزیتورها درروند توزیع

● شناسایی محل مشتریان فعلی واحتمالی روی نقشه

● توزیع بهینه ناوگان توزیع در سطح منطقه و…