کنترل ماشین و بازاریاب پخش در شرکت های پخش مویرگی

نظارت ماشین

● برای هدایت توزیع در شرکت های پخش مویرگی نکته ای که حائز اهمیت است تحویل به موقع اجناس و سفارشات به مشتریان است. و برای این منظور اطلاع داشتن مدیران از اینکه کدام ماشین پخش در چه زمانی بار را به مشتری تحویل داده است و ساعت و مکان جغرافیایی این موضوع در صورتی که قابل گزارش گیری باشد به مدیران امکان نظارت برتوزیع به موقع و برنامه ریزی شده را می دهد و همچنین برای مدیریت و کنترل رفتار رانندگان میزان ساعات کاری انها و همچنین برنامه روزانه انها مدیران را کمک به مدیریت بهره وری منابع , ماشین های پخش و همچنین اطلاع از چگونگی رفتار رانندگان در زمانهای توزیع کالا می کند.

نرم افزار کنترل ماشین و بازاریابان

نظارت بازاریابان

● این سیستم علاوه برکنترل ماشین های ویزیت سعی در کنترل رفتار بازاریابان , ساعات ورود به مسیر , زمانهای ویزیت هر مشتری (مدت زمان ویزیت) ساعات خروج هر مسیر و همچنین ارتباط با حرکت روزانه توقف های روزانه بازاریاب و اطلاع از اخرین نقطه بازاریاب می باشد.

 

امکان ارشیو حرکتی یک بازاریاب در یک منطقه خاص برای مدت دوره مالی یکساله

 

● یکی دیگر از ابزارهای مدیریت رفتار مربوط به بازاریابان و عوامل فروش می باشد .این سیستم با نصب سرویس های نرم افزاری رو موبایل کلیه حرکات روزانه بازاریاب ها را در طول زمان کاری گزارش می کند و در صورت قطع شدن اینترنت یا نبود ارتباط با سرور اطلاعات حرکتی را در خود ذخیره می کند که در اولین فرصت که ارتباط اینترنتی برقرار شد اطلاعات ذخیره شده با کوتاه ترین به سرور ارسال می شود.