27 اسفند, 1398 0

آموزش بستن دوره مالی در نرم افزار زرین

لزومات و ملاحظات بستن دوره مالی

 • قبل از بستن هر دوره مالی وظیفه تیم مدیریت و حسابدارن شرکت کنترل و صحت اطلاعات و اماده سازی اطلاعات قابل انتقال به دوره بعدی خواهد بود .
 • در این جزوه قصد داریم با تهیه مقدمات لازم در یک دوره آزمایشی ،آمادگی بستن دوره را ایجاد وهمراه شما با دقت و درست اطلاعات مالی را به دوره بعدی یا سال مالی جدید انتقال دهیم

نكته بسیار مهم :

*حتما از sql 2014  و بالاتراستفاده نمایید .

* آخرین ورژن برنامه را از سایت بخش دانلودها دریافت نمایید .

آموزش بستن دوره مالی در نرم افزار زرین

خروجی ها را چک کنید

الف- فاکتوری زده شده و جنس ان بیرون نرفته باشد

ب- خروجی که مجموع فاکتورهای آن زده شده وبارخارج نشده ودرانبار کالاجدا نگردیده  ) برای این كار لطفا از گزارشات مدیریت ، خروجی فاکتور استفاده کنید ) مطمئن شوید همه خروجی ها  از انبار خارج و تعیین تکلیف شده اند

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

گرفتن نسخه پشتیبان (فیلم)

1- لطفا از گرفتن نسخه پشتیبان قبل از شروع دوره بستن و بعد از اتمام مراحل (قبل از بستن دوره ) اطمینان کامل حاصل نمایید.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

2- از صحت موارد زیر اطمینان حاصل نمایید  معمولا این موارد ناقص انجام داده می شود .

انبار گردانی

 • پ- انبار گردانی به صورت دقیق انجام نشده باشد . لطفا حتما بادقت و درست و با کنترل انبار گردانی نمایید ( درصورتی که حجم انبار شما زیاد است می تونید گروهی کالا ها را شمارش کنید

مثلا اول گروه کالا های نوشیدنی – کوکا کولا) اگر در طول سال طرف حسابی به نام کسورات و اضافات دارید که مغایرتها را با ان طرف حساب ثبت

نموده اید حتما قبل از بستن دوره صفر نمایید.

 • برای دیدن ویدیو مربوط به انبارگردانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

کــــلـیـک کـنـیــد

تعیین وضعیت کالا و مشتریان غیر فعال

ث- تعیین وضعیت کالاهای غیرفعال ( که تمایل ندارید در دوره جدید بیاید )

ج- تعیین تکلیف برای مشتریانی که  غیر فعال هستند و دوست ندارید در دوره جدید اسامی انها باشد.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین
نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

نکته در اخرین مرحله بستن دوره هم بصورت انتخابی می توانید مشتریان و کالاهای  که در دوره بعد تمایل دارید انها نباشند را انتخاب نمایید (مواظب باشید مانده نداشته باشند )

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول

د- تعیین وضعیت مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول به دو روش

1- ثبت با هزینه مطالبات  لاوصول

برای این کار  لطفا در تعاریف ——-هزینه ای را ثبت کنید

میتونید یک طرف حساب  با نام مطالبات مشکوک الوصول  ثبت نموده و همه  افراد مشکوک الوصول را با ثبت

طرف حساب به طرف حساب  انجام دهید و اوقت رقم را به سال جدید برده یا در اخر دوره به هزینه بزنید

عکس همین رابطه را برای بستانکارانی که مانده شان را میخواهید صفر کنید میتونید بزنید با نام  درامد – مطالبات بخشیده شده

اسناد دریافتی براتی (خوابانده شده به حساب )- نزد بانکها

ذ -ممکن است چکی از چکهای دریافتی  براتی شما (نزد بانک چکهای براتی و درجریان وصول همین امروز وصول شده باشد

(مغایرت بانکها ) کامل بررسی نشده باشد و چکهای براتی (نزد بانکها وصولی درست نخورده باشد) . این موارد را چک کنید لطفا

موجودی فعلی بانکها را چک نمایید با توجه به ساعت گرفتن موجودی و چکهای خوابانده شده به حساب و کارمزدها

3- موجودی صندوقها ی سیستم  را با واقعیت  پول در شرکت  را چک نمائید .

نکته : تنخواه گردانها را می تونید صفر نمایید . قبل از بستن دوره

4-  کنترل  کامل دفتر کل – بدهکاران و بستانکان هم تجاری هم سایر  پس از تایید چاب به صورت کاغذی لطفا

5 – چاپ وعده های فاکتورALT + W به تفکیک ویزیتور یا مسیر (با ترتیب نام طرف حساب) چاب شود . پس از اعمال اخرین تغییرات.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین
نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

تقسیم سود /زیان دوره  – ثبت ذخیره مالیات

6-  در قسمت ثبت هزینه ها، هزینه های زیر را ثبت نمایید

.1هزینه های مالی /عملیاتی  –  هزینه ذخیره مالیات

.2هزینه های مالی –ذخیره هزینه های پرداخت نشده

.3هزینه های مالی – سود و زیان جاری شرکاء

بایستی  این هزینه ها را قبل از بستن دوره در صورت صلاحدید و داشتن  ثبت نمایید

تا رقم سود و زیان قابل تقسیم سال دقیق تر باشد

در مورد1 –  ثبت ذخیره مالیات در سرمایه  ،

سرمایه ای به نام ذخیره مالیا ت  97ثبت نمایید.

و رقم مورد نظر رادر ثبت سرمایه به شیوه زیر وارد نمایید در این مثال  ما 100 هزار را به

عنوان ذخیره مالیات از سود کسر نموده ایم .

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

ثبت  استهلاک اخر دوره

در قسمت ثبت هزینه ها هزینه های زیر را ثبت نمایید

.1هزینه های استهلاک – استهلاک ساختمان

.2 هزینه های استهلاک – استهلاک تاسیسات

.3 هزینه های استهلاک – استهلاک وسائط نقلیه

.4 هزینه های استهلاک – استهلاک اثاثه و منصوبات

.5در قسمت عملیات حسابداری – اموال – جدید  و به شیوه عکس روبرو

استهلاک  وسائل نقلیه و تاسیات و اثاثه را هم به همین ترتیب  میتونید  ثبت نمایید.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین
نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

ثبت افزایش ارزش موجودی اموال

 • درامدهای مالی – افزایش ارزش اموال /ساختمان /وسائط نقلیه

نکته : معمولا در شرکتها هر چند سال (5) سال یکبار  اموال را مجددا ارزیابی و

به قیمت روز می کنند که این امر باعث افزایش موجودی اموال می شود در این

صورت کافیه شما  درامد به نام ارزش اموال ثبت نموده و طرف حساب موقتی هم

به همین نام داشته باشد و سپس درامد را نسیه به طرف حساب  ثبت نمایید

عکس روبرو

مرحله دوم

در این ثبت  افزایش اموال را زده و به صورت نسیه ثبت نمایید .

اصلاحیات انبار در بستن دوره

در این شرایط حتما بایستی موجودی انبارتان را اصلاح یعنی کالا باموجودی منفی و یا کالا با جمع صفر را اصلاح نمایید

با کلیک روی موجودی انبار و انتخاب کلید F9  اتوماتیك اصلا ح كنید حتما بدانید موجودی ریالی شما قبل و بعد از اصلاح چقدر است و چقدر تغییر کرده است

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین
نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

 تقسیم سود -بستن  دوره مالی و شروع سال جدید

 • برای تقسیم سود دوره به دو شیوه در برنامه میشه عمل کرد 1- شیوه اتوماتیک : که در این شیوه نرم افزار برای شما سود و زیان را نمایش و شما نسبت  هر یک از شرکاء را تعیین می فرمایید همانند نمونه  فیلم
 • 7- انتخاب نام برای سال مالی جدید 8- كلیك روی سرمایه و تقسیم سود     9-  چاب تراز اختتامیه  سال جاری قبل از بستن دوره  10-   غیر فعال کردن مشتریان غیر فعال و کالاهای غیر فعال قبل از بستن دوره
 • بستن دوره مالی و کنترل حسابها و تراز افتتاحیه ( اول دوره ) قبل از انجام عملیات جدید در سال جدید
نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

2- شیوه دستی :

در   تعاریف  هزینه ها و سرمایه زیر را تعریف کنید

 • هزینه های مالی – سود و زیان جاری98
 • سرمایه : جاری شرکاء – سود وزیان جاری 98
 • سپس افزایش سرمایه را بزنید با نسیه
 • به مبلغ سهم هر شریک

ودر هزینه هزینه سود و زیان جاری 98را انتخاب کنید

 مجموع  تعاریف به نظر رسیده در حین بستن دوره مالی

برای بستن دوره  ممکن است به ثبت این طرف حسابها در سیستم  نیاز داشته باشید .

(1 هزینه های مالی یا فروش – هزینه مطالبات مشکوک الوصول

(2هزینه های مالی –  کاهش ارزش موجودی محصولات

(3 هزینه های مالی – سود و زیان جاری

(4 هزینه های مالی –ذخیره هزینه های پرداخت نشده

(5 هزینه های مالی – کسورات و اضافات صندوق

(6 هزینه های استهلاک – استهلاک ساختمان

(7 هزینه های استهلاک – استهلاک تاسیسات

(8 هزینه های استهلاک – استهلاک وسائط نقلیه

(9 هزینه های استهلاک – استهلاک اثاثه و منصوبات

(10 درامدهای مالی – افزایش ارزش اموال /ساختمان /وسائط نقلیه

(11درامد : درامدهای مالی – درامد مطالبات بخشیده شده

(12سرمایه :     جاری شرکاء – سود وزیان جاری 98

پیام مدیر عامل شرکت نرم افزاری زرین 

خدای تعالی بخش را سپا س  می گوییم که سال قبل را با تمام فراز و فرودها و چالشها  سرفرازانه پشت سر گذاشته و توفیق ورود به سال نو با اراده

و رویکردی نو را به ما عطا فرمود.

آرزومندم سال نو شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر و بهتر مجموعه باشیم که شکوفایی مجموعه افتخار ارائه خدماتی بهتر و شایسته و درخور شما بزرگواران را در پی خواهد داشت.

اینجانب به نمایندگی تیم زرین ضمن تبریک  سال نو به شما بزرگواران از خدواند منان توفیق ، سربلندی و پیروزی شما را خواهانم.

بابت 14 سال همراهی از شما ممنونیم   

نرم افزار فروش و پخش مویرگی زرین

جهت دریافت فایل اموزشی با در قالب فایل پاورپوینت کــلــیــک کنید