نرم افزار حسابداری مالی پخش مویرگی

نرم افزار حسابداری مالی پخش مویرگی

ساختار مالی کدینگ طبق استاندارد مورد پذیرش مالیات

  • کدینگ حساب پخش مویرگی زرین
  • ماهیت حسابهای استاندارد مالیصدور سند افتتاحیه و اختتامیه اتوماتیک
  • درختواره n سطحی زرین
  • حساب شناور مالی
  • مرکز شناور نامحدود

کدینگ حساب چندسطحی مالی

● زیر سیستم مالی زرین برای ملموس بودن تعاریف حسابها از درختواره ی کدینگ استفاده کرده که می تواند در دستیابی به دیدی جامع از سطوح مختلف و کدینگ های تعریف شده نقشی بسزا ایفا کند.در این ساختار امکان مشاهده سطوح پایین تر یا بالاتر و یا حسابهای هم سطح امکان پذیر است.

ساختار درختی کدینگ در حسابداری مالی زرین
سطوح حسابداری مالی در نرم افزار زرین

سطوح حساب‌ها در حسابداری مالی زرین

● نرم افزار زرین در حسابداری مالی از ۴ سطح اصلی گروه / کل / معین و تفصیل بهره می برد و افزون بر این با داشتن ویژگی شناور بودن حسابها در سطح تفصیل عملاً محدودیت سطوح حسابداری را از میان برداشته است .

جستجو درختواره کدینگ حسابداری مالی

● برای دسترسی سریع به کدینگ حساب نرم افزار زرین از جستجوی سریع در درختوارههای حساب بهره مند است که در تصاویر زیر قابل مشاهده است که به دو صورت و با استفاده از نام حساب و یا کدینگ حساب قابلیت جستجو وجود دارد که علاوه بر یافتن حساب یا کدینگ مورد نظرسطوح بالاتر و یا پایین تر را نیز نمایان می کند

جستجو در درختواره ی کدینگ حسابداری مالی
جستجو در درختواره ی کدینگ حسابداری مالی

کدینگ پیش فرض پخش مویرگی زرین

● کدینگ مالی زرین در صورت فعال بودن زیر سیستم حسابداری مالی به صورت پیش فرض در اختیار مجموعه قرار میگیرد.درصورتی که مجموعه یا شرکت پخش مورد نظر درخواست جایگزینی کدینگ مورد نظر خود را داشته باشد در نرم افزار زرین این امر با جایگزینی مجموعه کدینگ مورد نظر به راحتی امکان پذیر است .

ماهیت حسابها(مراکزشناور,مراکز هزینه,حساب کل,حساب معین,تفصیل)

تعاریف کل در حسابداری مالی زرین

در پنل سمت چپ از فرم کدینگ حساب می توانید برای سطح حسابهای گروه تعیین کنید که این گروه حساب در ترازنامه و یا سود و زیان و یا هر دو بیاید یا خیر.

تعریف گروه در حسابداری مالی زرین

در سطح کل از حسابهای تعریف شده امکان مشخص کردن ماهیت حسابهای وجود دارد,به عنوان مثال در صورتی که برای حسابی ماهیت فقط بدهکار انتخاب شود در حین ثبت و ویرایش اسناد, در صورتی که کل مورد نظر مانده بستانکار شود سیستم اجازه ثبت سند را نخواهد داد.

صدور سند افتتاحیه و اختتامیه

ویرایش دستی اسناد در جسابداری مالی زرین

در روش دستی بعد از انتخاب سند حسابداری و واردشدن به فرم ثبت اسناد,پس از ثبت سند,امکان تبدیل سند صادر شده به سند افتتاحیه و یا اختتامیه امکان پذیر است.

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه در حسابداری مالی زرین

در روش اتوماتیک کافی است در زیر سیستم مالی با انتخاب سند افتتاحیه/اختتامیهوارد فرم مربوطه شده و پس از انتخاب نوع سند و تاریخ سند,با زدن کلید صدور,سند افتتاحیه یا اختتامیه را صادر کنید.

ثبت و صدور اسناد مالی پخش مویرگی

در سیستم زرین برای ثبت و صدور اسناد مالی می توانید به دو روش اقدام کنید:
روش اول :

در ثبت و صدور اسناد به روش دستی , اپراتور مالی در صورت داشتن حق دسترسی می تواند ثبت و صدور اسناد مالی را انجام دهد.در ثبت سند مالی ,امکان ذخیره ی سند در سه حالت پیش نویس,موقت و دائم را دارید.در حالت پیش نویس سند امکان ذخیره شدن بدون تراز بودن را دارد.در حالت موقت سند باید تراز باشد و در صورتی که تراز نباشد اما تمایل به ذخیره سند داشته باشید,نرم افزار زرین این امکان را به شما می دهد که سند به صورت پیش نویس ذخیره شود.

روش دوم :

در روش اتوماتیک صادر کننده سند,سایر بخشهای نرم افزارهستند.به عنوان مثال کارمندان و اپراتورهای خرید یا فروش اقدام به ثبت فاکتور کرده و نمی خواهید که در عملیات مالی تأثیر گذار باشند.برای این کار کافی است که اپراتورهای فروش,فاکتورهای روزانه خود را ثبت کنند و مسئول مالی یا اپراتورهای مالی با تبدیل اسناد اتوماتیک صادر شده به اسناد مالی,اسناد اتوماتیک به اسنادی در قالب اسناد مالی و حسابداری قرار خواهند گرفت.

● نرم افزار زرین برای تسریع در ثبت سند,تکنیک هایی را قرار داده که از طریق صفحه کلید و یا کلیک راست ماوس قابل دسترسی هستند که می توان به کپی شرح از آرتیکل های دیگر,کپی ردیفی از همان سند,جابجایی مقدار بدهکار و بستانکار,تراز سند با آرتیکل جاری و… اشاره کرد.در زیر سیستم مالی زرین در حین ثبت یا ویرایش سند,دسترسی به اسناد قبلی یا بعدی به راحتی میسر است.

شرح وظایف کارکنان مالی پخش مویرگی

شرح وظایف کارکنان پخش مویرگی

شرح وظایف تحصیلدار

شرح وظایف کارکنان مالی-امور مالی

شرح وظایف مدیر امور مالی

شرح وظایف کارکنان اداری و مالی

شرح وظایف سرپرست حسابداری

شرح وظایف کارکنان مالی-مدیر امور مالی

شرح وظایف حسابداری فروش