متداول ترین معیارهای فروش

ارزیابی شاخص فروش در سازمانهای فروش (پخش مویرگی)

تیم های فروش موتور محرک کسب و کار شما هستندکه برای شما درآمد ایجاد می کند واین  تلاش شما اولین چیزی است که مدیرعامل شما در جلسه هیئت مدیره یا سهامداران صحبت می کند.

تیم های فروش برتری که خود رو بر اساس اطلاعات و آنالیز منطبق میکنن این اطلاعات را با یک محیط تجاری فوق العاده رقابتی و سریع تطبیق می دهند. همه چیز در فروش قابل اندازه گیری است و این خوب است ، زیرا هر چیزی را که بتوانید اندازه بگیرید می توانید بهبود دهید.

انتخاب معیارهای درست در واقع مانند یک فانوس دریایی عمل میکند و باعث میشود کشتی شما به سلامت به ساحل امن و مورد نظر  خود برسد  و به شما کمک می کند تا بر روی نتایج متمرکز بمانید.

برای متمرکز بودن بر هدف که همان افزایش فروش و بهینه کردن راندمان فروش بایستی یک سری منابع و kpi خاص که در ذیل به آنها اشاره میکنم را رعایت کنیم و انجام بدهیم .

در این مقاله اختصاص را در خصوص رشد فروش صحبت میکنیم ودر مقالات بعدی سایر شاخصها را مورد ارزیابی قرار میدهیم

ارزیابی شاخص فروش

رشد فروش :

رشد فروش معیاری است که توانایی تیم فروش شما را در افزایش درآمد در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. بدون رشد درآمد ، مشاغل در معرض خطر عدم پیشی گرفتن از رقبا و دچار  رکود هستند. رشد فروش یک شاخص استراتژیک است که در تصمیم گیری توسط مدیران اجرایی و هیئت مدیره استفاده می شود و بر تدوین و اجرای استراتژی و سیاستهای تجاری تأثیر می گذارد.

رشد فروش را میتوانیم به دو معیار(شاخص)کلیدی

 1) درصد رشد مثبت فروش در بازه زمانی مشخص  

2) درصد رشد افت فروش در بازه زمانی مشخص تقسیم کرد و این معیارکلیدی  رو مورد ارزیابی قرار داد.

این دو شاخص کلیدی خود داری شرایط کلیدی هستند از جمله:درآمد فعلی فروش ودرآمد فروش دورهای قبل

نتیجه:

برای بدست آوردن و آنالیز kpiفروش شما میتوانید از نرم افزارهای فروش که به صورت تخصصی برای شرکتهای پخش_مویرگی در بازار هستند استفاده کنید. نرم افزار پخش مویرگی زرین با تکیه بر دانش روز و تجربه سالیان در امر پخش مویرگی وفروش و باتوجه به امکانات بسیار متنوع عملیاتی و گزارشی به شما این امکان را میدهد  که بتوانید بهترین آنالیز را داشته باشیدتا بتوانید در مسیر کاری خود مسیر موفقیت را طی بفرمائید و به ساحل امن برسید .