ارسال اطلاعات فاکتور

● درحین سفارش گیری توسط بازاریاب سیستم سفارش گیری , بازاریاب اطلاعات مربوط به نحوه تسویه که شکل چک یا نقد می باشد را انتخاب می کند و اگر به صورت رسیدی هست تعداد روزهای وعده مشتری تعیین می شود و به مدیر فروش اعلام می شود .

● پس از تایید سفارش توسط مدیر فروش , این سفارش به فاکتور فروش تبدیل می شود و فاکتورهای روزانه تایید شده , مبلغ فاکتور, نام راننده , تاریخ بارگیری و وعده یا چک پرداختی مشتری , قبل از ارسال بار به مشتری , به موبایل مشتری sms می شود و به ایشان اطلاع داده می شود.

ارسال اس ام اس در سیستم زرین