رویکرد ویژه فرایند مرجوع کالا در پخش مویرگی

رویکرد ویژه فرایند مرجوع کالا

●صدور فاکتورهای روزانه و ماشین های پخش به صورت همیشگی دارای یکسری فاکتور برگشتی , اقلام برگشتی می باشد. نکته حائز اهمیت در برگشت از فروش مشتریان موضوعات جوایز و تخفیفات اخذ شده ی مشتری است که در حین برگشت کالا باید جوایز , تخفیفات اخذ شده کاملا به سیستم برگردد و کنترل دقیق این برگشتی ها و مباحث ریالی انها موضوعی است که در نرم افزار پخش مویرگی زرین به صورت فاکتور مرجوعی ویژه لحاظ می شود که کلیه موارد تعیین شده به طور دقیق مرجوع شده و فاکتورهای روزانه به صورت دقیق برگشت خورده و نیازی به تعیین قیمت و درصد تخفیفات ندارد و سیستم به صورت اتوماتیک این موارد را لحاظ می کند و در ان وحد محاسبات ریالی مربوط به ویزیتور و پورسانت انها کسر می گردد و صورتحساب مانده مشتری با اعمال اخرین تغییرات برای صدور فاکتور بعدی اماده می شود.

●ما در نرم افزار با استفاده از روند ویژه برای فاکتورهای برگشتی علاوه بر کنترل تخفیفات و جوایز ارائه شده به مشتری ، تمامی صورت حسابهای مربوط به فروش خالص بازاریاب محاسبه می کنیم و با آسان کردن و انتخاب کردن اقلام و قیمت های درون فاکتور سرعت و دقت برگشت از توزیع و فاکتورهای مرجوعی را بالا می بریم. ( ما در سیستم از دو نوع رویکرد مرجوعی استفاده می کنیم . یک رویکرد مرجوعی مرسوم و گونه ی ویژه آن اختصاصا برای شرکت های پخش طراحی شده است.)