مدیریت فاکتور | نرم افزار سفارش گیری آنلاین بازاریاب

● در نرم افزارسفارش گیری مویرگی (مدیریت سفارشات بازاریاب پخش)با تبلت و موبایل , بازاریابان سفارشات خود را از طریق موبایل یا تبلت به صورت انلاین به کامپیوتر سرور ارسال می کنند و در داخل نرم افزار زرین نیز بخشی تحت عنوان مدیریت فاکتورها و سفارشات بازاریابان وجود دارد که سفارشات تایید شده ، رد شده و در جریان بازاریابان را نمایش می دهد که مدیر پخش وفروش یا حسابداری با توجه به صلاحدید خود می تواند درخواست های مشتریان یا سفارش بازاریاب را تغییر دهد و هر یک از سفارشات بازاریان را اصلاح یا تایید کند.

● در قسمت فاکتورهای افلاین و نقاط ذخیره شده افلاین و مشتریان ذخیره شده افلاین نرم افزار سفارش گیری , فاکتورها , مشتریان و نقاطی که در هنگام سفارش گیری بر روی تبلت یا موبایل ثبت شده اند اما به دلیل عدم دسترسی به اینترنت در آن لحظه به صورت انلاین ارسال نشده اند به صورت افلاین در این قسمت ذخیره می شوند و در زمان اتصال به اینترنت ویزیتورمی تواند ان ها رابه صورت انلاین به شرکت پخش ارسال کند.

● در قسمت فاکتورهای مسیر جاری و فاکتورهای مسیرهای قبل به ترتیب فاکتورهای ارسال شده ی هر روز تور ویزیت بازاریاب و فاکتورهای ارسال شده  مسیرهای روزهای قبل نمایش داده می شود و ویزیتور می تواند نمایش کاملی از عملکرد و کارهای روزهای قبل خود داشته باشد.

● در قسمت عدم فروش ذخیره شده آفلاین بازاریاب می تواند دلایل عدم سفارش محصولات را به صورت موقت در نرم افزار بر روی تبلت یا موبایل ذخیره کرده و بعدا به صورت انلاین به شرکت پخش گزارش دهد.

مدیریت سفارشات بازاریاب پخش

مدیریت سفارشات بازاریاب پخش