نرم افزار حسابداری تخصصی پخش مویرگی | زرین
9 تیر, 1393 0

نرم افزار تخصصی مویرگی (نرم افزار حسابداری تخصصی پخش مویرگی)شرکت مابصورت تخصصی نیازهای پخش را نشانه رفته است و شرکت های هدف نرم افزار ما , فعالان در حوزه توزیع و صنعت پخش کلیه محصولات به ویژه مواد غذایی ،پخش لبنیات و پخش لوازم بهداشتی است.ما زیر سیستم های مختلف نرم افزار را یکپارچه سازی کرده ایم و کلیه زیرسیستم های ضروری پخش شما را برای شرکت شما طراحی کرده ایم.

توضیحات بیشتر…