نمایش آنلاین حرکت بازاریابان پخش و ماشین های توزیع

● در نرم افزار ردیابی پخش زرین ما حرکت روزانه ماشینها وبازاریابان را به تفکیک و با هم گزارش می گیریم به شکلی که نقاط حرکتی بازاریابان به صورت آنلاین و لحظه به لحظه ارسال می شود.

● در صورتی که نقاط به دلیل قطعی اینترنت ارسال نشود ما نقاط حرکت آنها را درداخل موبایل یا تبلت ذخیره می کنیم و پس از آمادگی اینترنت برای ارسال به سمت سرورمرکزی جهت مشاهده مدیر ارسال می کنیم.

● مدیر شرکت پخش می تواند ردیابی بازاریابان و ماشین های توزیع را در مسیر تور ویزیت به صورت آنلاین با تعیین ساعت شروع و پایان در قسمت نقشه انلاین نرم افزار ردیابی GPS انجام دهد.

ردیابی انلاین ویزیتور

نمایش آنلاین حرکت بازاریابان پخش و ماشین های توزیع

● در این حالت نام شخص یا دستگاه تبلت , موبایل و ماشین توزیع ذخیره شده در نرم افزار ردیابی را انتخاب می کند , و در صورت تعیین ساعات ردیابی بنا به خواست وی, مسیر حرکت بازاریاب و ماشین های توزیع به صورت انلاین ولحظه به لحظه بر روی نقشه نشان داده می شود.

● در این زیرسیستم ما نقاط مشتریان را نیز می توانیم ثبت کنیم وروزانه حرکت و زمان ویزیت هر بازاریاب را در منطقه ارزیابی کنیم.

● دراین زیرسیستم یکپارچه نمایش دقیق حرکت بازاریابان , ماشینهای پخش و مشتریان پخش به صورت مویرگی در تمامی نقاط توزیع شهرامکان پذیراست.