نرم افزار ردیابی بازاریاب و نرم افزار ردیابی ماشین پخش

با استفاده از نرم افزار ردیابی بازاریاب شما ماشین های توزیع خود را به صورت شبانه روزی در کنترل دارید و حتی امکاناتی نظیر سرعت ماشین، زمان پارک جلوی مغازه های توزیع، زمان و تاریخ دقیق حضور در محل های پخش و فروش را می توان پیگیری کرد. با این امکان شما علاوه بر نظارت دقیق بر روند توزیع خود تراکم فروش را در محل های استراتژیک نیز می توانید مدیریت کنید و ناوگان پخش و توزیع خود را نیز راهبردی تر نمایید.کنترل بازاریاب بهره وری و توزیع لجستیکی یکی از مهم ترین اهداف این سیستم نرم افزاری پخش مویرگی زرین است.

نرم افزار ردیابی بازاریاب
اپلیکیشن مدیر فروش

در نرم افزار ردیابی جی پی اس مدیر فروش بر روی تبلت می تواند آمار کلیه مشتریان را بر روی نقشه داشته باشد و همچنین آمار و وضعیت عملکرد و ویزیت روزانه تمامی بازاریابان شرکت را در کنترل و نظارت داشته باشد. مدیریت عدم فروش های بازاریابان در مناطق توسط مدیر فروش و کنترل لحظه به لحظه حتی خارج از دفتر شرکت یکی از شاخص ترین امکانات این زیر سیستم پخش است.

نرم افزار ردیابی راننده و ردیابی بازاریاب پخش

در نرم افزار ردیابی بازاریاب , ما ارزیابی حرکت روزانه ماشینها و بازاریابان را به تفکیک و با هم گزارش می گیریم به شکلی که نقاط حرکتی بازاریابان به صورت آنلاین و لحظه به لحظه ارسال می شود. در صورتی که نقاط به دلیل قطعی اینترنت ارسال نشود ما نقاط حرکت آنها را درداخل موبایل یا تبلت ذخیره می کنیم و پس از آمادگی اینترنت برای ارسال به سمت سرور مرکزی جهت مشاهده مدیر ارسال می کنیم.

دیابی و کنترل بازاریابان بر روی نقشه

نرم افزار ردیابی راننده و ردیابی بازاریاب پخش

در نرم افزار ردیابی بازاریاب , ما ارزیابی حرکت روزانه ماشینها و بازاریابان را به تفکیک و با هم گزارش می گیریم به شکلی که نقاط حرکتی بازاریابان به صورت آنلاین و لحظه به لحظه ارسال می شود. در صورتی که نقاط به دلیل قطعی اینترنت ارسال نشود ما نقاط حرکت آنها را درداخل موبایل یا تبلت ذخیره می کنیم و پس از آمادگی اینترنت برای ارسال به سمت سرور مرکزی جهت مشاهده مدیر ارسال می کنیم.

نرم افزارمکان یابی مسیرهای پخش مویرگی و مشتریان

در نرم افزار ردیابی بازاریاب  زیر سیستم ما به بخشی از نیازهای صنعت پخش مویرگی توجه کرده ایم که درآن کنترل نقاط مشتریان و مکان یابی دقیق آن ها به وسیله جی پی اس و جمع آوری این نقطه ها توسط بازاریاب در یک تور ویزیت انجام می شود. بازاریاب تمام نقاط مهم فروش را به طور دقیق به شرکت ارسال کرده و پس از ارسال نقاط توسط بازاریاب، شرکت کلیه نقاط مهم فروش و استراتژیک را طبقه بندی می کند و در جهت پتانسیل سنجی مناطق مورد پوشش می توانند تصمیماتی را جهت توزیع مناطق در بین بازاریاب ها انجام دهد و به صورت آنلاین مسیر ویزیت بازاریابان و ماشین های توزیع خود را پیگیری کنند.

نمایش گزارش ویزیت موفق بازاریاب روزانه بر روی نقشه

●ر این زیر سیستم ما به بخشی از نیازهای صنعت پخش مویرگی توجه کرده ایم که درآن کنترل نقاط مشتریان و مکان یابی دقیق آن ها به وسیله جی پی اس و جمع آوری این نقطه ها توسط بازاریاب در یک تور ویزیت انجام می شود.

●بازاریاب تمام نقاط مهم فروش را به طور دقیق به شرکت ارسال کرده و پس از ارسال نقاط توسط بازاریاب، شرکت کلیه نقاط مهم فروش و استراتژیک را طبقه بندی می کند و در جهت پتانسیل سنجی مناطق مورد پوشش می توانند تصمیماتی را جهت توزیع مناطق در بین بازاریاب ها انجام دهد و به صورت آنلاین مسیر ویزیت بازاریابان و ماشین های توزیع خود را پیگیری کنند.

●پرچم زردرنگ در این گزارش نمایانگر فروشهایی است که از طریق سیستم انجام گرفته,پرچم ابی رنگ نشانگر فروش با موبایل یا تبلت و ارسال نقطه توسط ویزیتور در محل مشتری است.

● پرچم صورتی به معنای فروش با موبایل یا تبلت اما ارسال نقطه در غیر از محل مشتری است و در نهایت پرچم قرمز رنگ نمایانگر نقاط عدم فروش می باشد.

●در نرم افزار تخصصی پخش مویرگی زرین مدیر فروش بر روی تبلت می تواند آمار کلیه مشتریان را بر روی نقشه داشته باشد و همچنین آمار و وضعیت عملکرد و ویزیت روزانه تمامی بازاریابان شرکت را در کنترل و نظارت داشته باشد .

● مدیریت عدم فروش های بازاریابان در مناطق توسط مدیر فروش و کنترل لحظه به لحظه حتی خارج از دفتر شرکت یکی از شاخص ترین امکانات این زیر سیستم است .ادامه مطلب

نرم افزار ردیابی راننده ومنطقه بندی نقشه بازاریاب و مشتریان

در نرم افزار ردیابی gps زرین امکان تعریف منطقه با انتخاب نقاط به دلخواه مدیر پخش بر روی نقشه وجود دارد. در قسمت ثبت مناطق در نقشه مدیر شرکت پخش مویرگی می تواند مناطق مورد نظر خود را برروی نقشه تعریف و گروهی از مشتریان رابه یک منطقه اختصاص دهد و بعدا در صورت نیاز ویرایش کند.طول و عرض جغرافیایی دقیق هر منطقه تعریف شده در نقشه در این قسمت نمایش داده می شود.

نمایش مناطق مشتریان و منطقه بندی مشتریان

بعد از ثبت هر تعداد منطقه به تعداد نامحدود قسمت جستجوی مناطق در نرم افزار تخصصی پخش مویرگی زرین قراردارد که مدیرشرکت پخش در لیست مناطق منطقه ای را انتخاب کند و منطقه را بر روی نقشه مشاهده کند .وبا زدن دکمه ترسیم منطقه , نرم افزار ردیابی منطقه انتخاب شده را به صورت گرافیکی, بر روی نقشه نمایش می دهد.

با انتخاب قسمت تعداد مشتریان منطقه انتخاب شده, مشتری های موجود در ان منطقه بر روی نقشه به همراه اطلاعات اسم و نشانی هر مشتری نمایش داده می شوند.با انتخاب قسمت نمایش تمام مشتریان کل مشتریان هدف بر روی نقشه قابل رویت است.

در قسمت نمایش کل مناطق تمامی مناطق تعریف شده توسط مدیر پخش یکجا و باهم بر روی نقشه نمایش داده می شوند .نمایش همزمان تمامی مناطق تعریف شده در نقشه دید مناسبی از وضعیت منطقه بندی مناطق مشتریان هدف را بدست می دهد و درتصمیمات مدیر فروش و پخش برای اتخاذ تصمیات و استراتژی پخش و فروش مویرگی موثر و کاراست.

به خوبی قابل مشاهده است که نرم افزار ردیابی زرین امکانات متعددی را برا ی نمایش ایتم های مورد نظر به تفکیک یا مجزا داراست...  ادامه مطلب

نمایش حرکت بازاریاب و ماشین توزیع بر روی نقشه|ردیابی افلاین ماشین

مدیر شرکت پخش می تواند ردیابی بازاریابان و ماشین های پخش را در مسیر تور ویزیت به صورت آفلاین و آنلاین در یک تاریخ مشخص در قسمت ردیابی افلاین دستگاه انجام دهد.

در این حالت نام شخص یا دستگاه تبلت , موبایل و ماشین توزیع ذخیره شده در نرم افزار ردیابی را انتخاب می کند.تاریخ مورد نظر خود را برای گزارش گیری در قسمت تاریخ می کند.و با زدن دکمه نمایش مسیر ویزیت, نرم افزار گزارش کاملی از مسیر و چگونگی حرکت بازاریاب و ماشین توزیع را در ان روز مشخص با دقت بالا بر روی نقشه مشخص می کند.

همینطور با انتخاب نمایش منطقه ویزیت ,مناطق ویزیت شده به تفکیک بر روی نقشه نمایان می شود و مدیر شرکت پخش می تواند حرکت دقیق ویزیتورها و ماشینهای شرکت پخش را به طور کامل به صورت آفلاین ردیابی کند.

با استفاده از این نرم افزار شما ماشین های توزیع خود را به صورت شبانه روزی در کنترل دارید و حتی امکاناتی نظیر سرعت ماشین، زمان پارک جلوی مغازه های توزیع، زمان و تاریخ دقیق حضور در محل های پخش و فروش را می توان پیگیری کرد .

با این امکان شما علاوه بر نظارت دقیق بر روند توزیع خود تراکم فروش را در محل های استراتژیک نیز می توانید مدیریت کنیدو ناوگان پخش و توزیع خود را نیز راهبردی تر نمایید.

کنترل بهره وری و توزیع لجستیکی یکی از مهم ترین اهداف این سیستم است.ادامه مطلب

نمایش گزارشات ردیابی به تفکیک روزهای هفته

●مدیر شرکت پخش می تواند ردیابی را در قسمت انجام گزارشات درهر بازه زمانی چند روزه و هر محدوده ی ساعت به انتخاب خود انجام دهد.

●در این نوع گزارش ردیابی, مسیر حرکت بازاریاب و ماشین به همراه مختصات جغرافیایی دقیق و تاریخ و ساعت حضور در ان نقطه در تمامی روزهای انتخابی مدیر پخش به طور کامل بر روی نقشه نمایش داده می شود .

●همچنین با انتخاب دکمه نمایش به تفکیک ایام هفته, مسیر های حرکت در هر روز با رنگ های مختلفی نمایش داده می شود که این کار خوانایی گزارش را بالا برده و موجب درک وتحلیل بهتری از وضعیت توزیع,ویزیت و سفارش گیری بازاریابان می شود.

●مزایای استفاده از قسمت انجام گزارشات نرم افزار ردیابی ناوگان توزیع برای مدیران:

●امکان تحلیل گزارش های کیفی و کمی از عملکرد ماشین های توزیع و ارتقاء بهره وری

●امکان مشاهده و ردیابی مسیر حرکت ویزیتورها و ماشین ها در روزهای گذشته

●گزارش نرم افزار ازکارکرد ویزیتورها درروند توزیع

●شناسایی محل مشتریان فعلی واحتمالی روی نقشه

●توزیع بهینه ناوگان توزیع در سطح منطقه وادامه مطلب

نمایش مناطق مشتریان و منطقه بندی مشتریان

نمایش آنلاین حرکت بازاریابان پخش و ماشین های توزیع

●درنرم افزار ردیابی پخش زرین ما حرکت روزانه ماشینها وبازاریابان را به تفکیک و با هم گزارش می گیریم به شکلی که نقاط حرکتی بازاریابان به صورت آنلاین و لحظه به لحظه ارسال می شود.

●در صورتی که نقاط به دلیل قطعی اینترنت ارسال نشود ما نقاط حرکت آنها را درداخل موبایل یا تبلت ذخیره می کنیم و پس از آمادگی اینترنت برای ارسال به سمت سرورمرکزی جهت مشاهده مدیر ارسال می کنیم.

●مدیر شرکت پخش می تواند ردیابی بازاریابان و ماشین های توزیع را در مسیر تور ویزیت به صورت آنلاین با تعیین ساعت شروع و پایان در قسمت نقشه انلاین نرم افزار ردیابیGPS انجام دهد.

●در این حالت نام شخص یا دستگاه تبلت , موبایل و ماشین توزیع ذخیره شده در نرم افزار ردیابی را انتخاب می کند.و در صورت تعیین ساعات ردیابی بنا به خواست وی, مسیر حرکت بازاریاب و ماشین های توزیع به صورت انلاین ولحظه به لحظه بر روی نقشه نشان داده می شود.

●در این زیرسیستم ما نقاط مشتریان را نیز می توانیم ثبت کنیم وروزانه حرکت و زمان ویزیت هر بازاریاب را در منطقه ارزیابی کنیم.

●دراین زیرسیستم یکپارچه نمایش دقیق حرکت بازاریابان , ماشینهای پخش و مشتریان پخش به صورت مویرگی در تمامی نقاط توزیع شهرامکان پذیراست.ادامه مطلب

نمایش مشتری و فعلی احتمالی

نمایش مشتری فعلی و احتمالی در منطقه , شهرو مسیر انتخاب شده بر روی نقشه

●در نرم افزار پخش مویرگی زرین بازاریاب شرکت پخش می تواند بر روی نقشه و بصورت گرافیکی ,تصویر نمایانگر مشتریان موجود در یک منطقه مشخص , یک شهر مشخص , یا مسیر مشخص را مشاهده کند و از تمامی مشتریان فعلی و احتمالی موجود در مسیر حرکت تور ویزیت خود اطلاع پیدا کند .

●ویزیتور در قسمت انتخاب مسیر مشتریان بنا به برنامه ویزیت روزانه, منطقه وشهر و مسیر مورد نظر خود را برای ویزیت روزانه انتخاب می کند و تمام مشتریان فعلی و احتمالی موجود در ان منطقه یا مسیر به همراه نقطه ثبت شده برای ان مشتری بر روی نقشه قابل مشاهده است.

●نمایش همزمان تمام ادامه مطلب

افزودن مشتری به صورت انلاین

افزودن موقعیت مشتریان به لیست مشتریان

●در نرم افزار زرین مپ بازاریاب در طی مسیر حرکت تور ویزیت در صورت مشاهده مکان ها, مغازه ها و… هایی که احتمال تبدیل شدن به مشتری فعلی دارند ,انها را به لیست مشتریان می تواند اضافه کند و نقاط انها را نیز همانجا بر روی نقشه ثبت کند .در صورت دسترسی به اینترنت در همان لحظه اطلاعات به صورت انلاین به سرور مرکزی شرکت پخش ارسال می شود و در صورت عدم دسترسی اطلاعات در نرم افزار ذخیره می شود.اطلاعات در زمان اتصال به اینترنت به سرور شرکت پخش ارسال می شوند.

●نرم افزارزرین مپ این مشتریان را به عنوان مشتریان احتمالی به سرور مرکزی ارسال می کند اگراین مشتریان احتمالی در سرور مرکزی تایید شدند به مشتری فعلی ادامه مطلب

اپلیکیشن ردیابی و مسیریابی بازاریابان

●با امکانات پیشرفته نرم افزار , بازاریاب در قسمت Marketing Rout مشتریان مورد نظر خود را به ترتیب انتخاب می کند و مسیر این مشتریان و فاصله انها از ویزیتور به ترتیب انتخاب شده بر روی نقشه نشان داده می شود.

●بدین ترتیب بازاریاب فاصله و موقعیت مکانی مورد نظر برای رسیدن به مشتریان مورد نظررا به صورت مشخص بر روی نقشه مشاهده می کند ودرک روشنی از موقعیت و نحوه کار خود دارد.با توجه به مقدار فاصله لازم برای پیمودن برای رسیدن به هر مشتری راحت تر و بهتر می تواند مسیر یابی کند, تصمیم بگیرد که چگونه باید که مسیر ویزیت را بپیماید و اول چه مشتریانی را ویزیت کند.

●نرم افزارزرین مپ به طور اتوماتیک ادامه مطلب

مسیریابی بازاریابان

تعریف منطقه جدید بر روی نقشه و ویرایش نقشه

●بازاریاب می تواند در نرم افزار زرین مپ مناطق جدیدی را بر روی نقشه رسم کند.این امکان برای بازاریاب قرار داده شده است که به راحتی هر منطقه وناحیه جدیدی را با زدن دکمه ترسیم بر روی نقشه ثبت و ذخیره کند.منطقه ترسیم شده جدید بصورت انلاین ,همزمان در سرور مرکزی شرکت پخش ثبت می شود و قابل نمایش در دیگر نرم افزارهای مربوط به ردیابی و سفارش گیری است.

●با امکانات انلاین نرم افزار, اطلاعات به راحتی در تمام سیستم های شرکت پخش به روز می شود و مغایرتی در اطلاعات سیستم های شرکت پخش مثلا با اطلاعات نرم افزار موجود بر روی تبلت یا موبایل ویزیتور وجود ندارد و اطلاعات همه کاملا باهم یکدست و هماهنگ می شوند. در صورت عدم دسترسی به اینترنت نیزاطلاعات به صورت افلاین در نرم افزار ذخیره و به محض اتصال به اینترنت اطلاعات همه سیستم ها کاملا به روز می شود.

●همچنین می توان به صورت گرافیکی ادامه مطلب

تعریف و ویرایش منطقه
نمایش مسیرحرکت بازاریابان

نمایش نقاط مسیر حرکت بازاریابان

●دراین نرم افزارامکان نمایش تمام نقاط حرکت بازاریاب در طی مسیر وجود دارد.می توان روز و ماه وسال را برای ابتدا و انتهای بازه زمانی مشخص و همچنین محدوده تعیین شده برای ساعات ویزیت در طول روز, به دلخواه انتخاب کرد.همچنین از بین لیست ویزیتورها , ویزیتوری که می خواهیم نقاط حرکت برای آن در نقشه نمایش داده شود را انتخاب می کنیم.نرم افزاراطلاعات نقاط حرکت مربوط به ان ویزیتوررا در طی این بازه زمانی در بین تمام اطلاعات نقاط حرکت جستجو می کند و بر روی نقشه نشان می دهد.

●نرم افزار قابلیت تفکیک و نمایش اطلاعات نقاط حرکت هر بازاریاب و همچنین مجزا سازی اطلاعات برای ادامه مطلب

نرم افزار کنترل ماشین و بازاریابان

اختصاص نقاط به مشتریان بر روی نقشه

●در نرم افزار زرین مپ ویزیتور می تواند انلاین و به صورت گرافیکی نقطه ای ازمنطقه و ناحیه بر روی نقشه را انتخاب کند و مختصات ان نقطه یعنی طول و عرض جغرافیایی ان نقطه را به هر یک از مشتریان فعلی واحتمالی موجود در لیست مشتریان اختصاص دهد و بر روی نقشه ثبت کند.این کار هم برای مشتریان جدیدی که توسط ویزیتور ثبت می شوند و اطلاعات انها به شرکت پخش ارسال می شود و هم برای مشتریان فعلی و احتمالی موجود در لیست مشتریان امکان پذیر است.

● بعد از ثبت نقطه برای مشتری مورد نظر, در نمایش های بعدی مشتریان موجود دریک منطقه مشخص , آن مشتری در نقطه ثبت شده برای وی بر روی نقشه نمایش داده می شود

●با نمایش هر مشتری ادامه مطلب

اختصاص نقطه برای مشتری

کنترل ماشین و بازاریابان پخش

نظارت ماشین

●برای هدایت توزیع در شرکت های پخش مویرگی نکته ای که حائز اهمیت است تحویل به موقع اجناس و سفارشات به مشتریان است. و برای این منظور اطلاع داشتن مدیران از اینکه کدام ماشین پخش در چه زمانی بار را به مشتری تحویل داده است و ساعت و مکان جغرافیایی این موضوع در صورتی که قابل گزارش گیری باشد به مدیران امکان نظارت برتوزیع به موقع و برنامه ریزی شده را می دهد و همچنین برای مدیریت و کنترل رفتار رانندگان میزان ساعات کاری انها و همچنین برنامه روزانه انها مدیران را کمک به مدیریت بهره وری منابع , ماشین های پخش و همچنین اطلاع از چگونگی رفتار رانندگان در زمانهای توزیع کالا می کند.

نظارت بازاریابان

● این سیستم علاوه برکنترل ماشین های ویزیت سعی در کنترل رفتار بازاریابان , ساعات ادامه مطلب

نرم افزار ردیابی و جی پی اس زرین
مشاهده مشتریان بر روی نقشه