ردیابی بازاریاب و ماشین توزیع روی نقشه

● مدیر شرکت پخش می تواند ردیابی بازاریابان و ماشین های توزیع را در مسیر تور ویزیت به صورت افلاین در یک تاریخ مشخص در قسمت ردیابی افلاین دستگاه انجام دهد.

● در این حالت نام شخص یا دستگاه تبلت , موبایل و ماشین توزیع ذخیره شده در نرم افزار ردیابی را انتخاب می کند. تاریخ مورد نظر خود را برای گزارش گیری در قسمت تاریخ می کند. و با زدن دکمه نمایش مسیر ویزیت, نرم افزار گزارش کاملی از مسیر و چگونگی حرکت بازاریاب و ماشین توزیع را در ان روز مشخص با دقت بالا بر روی نقشه مشخص می کند.

● همینطور با انتخاب نمایش منطقه ویزیت ,مناطق ویزیت شده به تفکیک بر روی نقشه نمایان می شود و مدیر شرکت پخش می تواند حرکت دقیق ویزیتورها و ماشینهای شرکت پخش را به طور کامل به صورت آفلاین ردیابی کند.

ردیاب افلاین و انلاین ویزیتور و بازاریاب

ردیابی بازاریاب و ماشین توزیع روی نقشه

● با استفاده از این نرم افزار شما ماشین های توزیع خود را به صورت شبانه روزی در کنترل دارید و حتی امکاناتی نظیر سرعت ماشین، زمان پارک جلوی مغازه های توزیع، زمان و تاریخ دقیق حضور در محل های پخش و فروش را می توان پیگیری کرد .

● با این امکان شما علاوه بر نظارت دقیق بر روند توزیع خود تراکم فروش را در محل های استراتژیک نیز می توانید مدیریت کنیدو ناوگان پخش و توزیع خود را نیز راهبردی تر نمایید.

● کنترل بهره وری و توزیع لجستیکی یکی از مهم ترین اهداف این سیستم است.