نمایش مشتری احتمالی بر روی نقشه

● در نرم افزار GPS زرین بازاریاب شرکت پخش می تواند بر روی نقشه و بصورت گرافیکی , تصویر نمایانگر مشتریان موجود در یک منطقه مشخص , یک شهر مشخص , یا مسیر مشخص را مشاهده کند و از تمامی مشتریان فعلی و احتمالی موجود در مسیر حرکت تور ویزیت خود اطلاع پیدا کند.

● ویزیتور در قسمت انتخاب مسیر مشتریان بنا به برنامه ویزیت روزانه, منطقه وشهر و مسیر مورد نظر خود را برای ویزیت روزانه انتخاب می کند و تمام مشتریان فعلی و احتمالی موجود در ان منطقه یا مسیر به همراه نقطه ثبت شده برای آن مشتری بر روی نقشه قابل مشاهده است.

● نمایش همزمان تمام مشتریان فعلی و احتمالی موجود در منطقه انتخاب شده به صورت گرافیکی به ویزیتورکمک می کند تا براورد جامع تر و کاملتری از تعداد مشتریان برای ویزیت روزانه هر منطقه داشته باشد و اطلاعات بهتری از موقعیت مکانی مشتریان , محدوده های تجمع مشتریان در ان منطقه , میزان فاصله و مسافت برای ویزیت هرمشتری و دیگر مشخصه های مورد نیاز برای انجام موفق ویزیت روزانه به دست بیاورد.

نمایش مشتری و فعلی احتمالی