تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

نمایش مشتری احتمالی شرکت های پخش مویرگی بر روی نقشه


● در نرم افزار GPS زرین بازاریاب شرکت پخش می تواند بر روی نقشه و بصورت گرافیکی , تصویر نمایانگر مشتریان موجود در یک منطقه مشخص , یک شهر مشخص , یا مسیر مشخص را مشاهده کند و از تمامی مشتریان فعلی و احتمالی موجود در مسیر حرکت تور ویزیت خود اطلاع پیدا کند.

● ویزیتور در قسمت انتخاب مسیر مشتریان بنا به برنامه ویزیت روزانه, منطقه وشهر و مسیر مورد نظر خود را برای ویزیت روزانه انتخاب می کند و تمام مشتریان فعلی و احتمالی موجود در ان منطقه یا مسیر به همراه نقطه ثبت شده برای آن مشتری بر روی نقشه قابل مشاهده است.

● نمایش همزمان تمام مشتریان فعلی و احتمالی موجود در منطقه انتخاب شده به صورت گرافیکی به ویزیتورکمک می کند تا براورد جامع تر و کاملتری از تعداد مشتریان برای ویزیت روزانه هر منطقه داشته باشد و اطلاعات بهتری از موقعیت مکانی مشتریان , محدوده های تجمع مشتریان در ان منطقه , میزان فاصله و مسافت برای ویزیت هرمشتری و دیگر مشخصه های مورد نیاز برای انجام موفق ویزیت روزانه به دست بیاورد.

 

 
 
نمایش مشتریان شرکت های پخش مویرگی بر روی نقشه

نرم افزار پخش مویرگی زرین

نرم افزار پخش مویرگی زرین